Πολλαπλασιαστικό υλικό

Βαμβάκι

Ελληνικές ποικιλίες βαμβακιού με εξαιρετικά χαρακτηριστικά

cotton

Γενικές πληροφορίες

  • ΑΥΡΑ (Ελληνική Ποικιλία)

Μεσοπρώιμη ποικιλία βαμβακιού με μεγάλο μέγεθος καρυδιών. Φυτό μεσαίου ύψους με φύλλα παλαμοειδή. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών.
Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 16-18.

Συσκευασία: Σάκος 20kg 

ΑΥΡΑ

  • ΦΟΙΒΟΣ (Ελληνική Ποικιλία)

Πρώιμη ποικιλία βαμβακιού με φύλλωμα πράσινου σκούρου χρώματος. Φυτό εύρωστης ανάπτυξης με μεγάλο αριθμό μεσαίου μεγέθους καρυδιών ανά φυτό. Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.
Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 16-18.

Συσκευασία: Σάκος 20kg 

foivos

  • EXPRESS (Ελληνική Ποικιλία)

Νέα υπερπρώιμη ποικιλία βαμβακιού με φύλλα μεσαίου μεγέθους και μεσαίο μέγεθος καρυδιών. Φυτό τύπου Cluster με καρποφορία κοντά στο κεντρικό στέλεχος, ιδανική για όψιμη σπορά. Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας.
Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 18-20.

Συσκευασία: Σάκος 20kg 

express