Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Βαμβάκι

Ποικιλίες βαμβακιού με την εγγύηση κι εμπειρία της Adama Ελλάς

cotton

Γενικές πληροφορίες

  • ΑΥΡΑ

Μεσοπρώιμη ποικιλία βαμβακιού με μεγάλο μέγεθος καρυδιών. Φυτό μεσαίου ύψους με φύλλα παλαμοειδή. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών.
Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 18-20.

Συσκευασία: Σάκος 20kg 

ΑΥΡΑ

  • ΦΟΙΒΟΣ

Πρώιμη ποικιλία βαμβακιού με φύλλωμα πράσινου σκούρου χρώματος. Φυτό εύρωστης ανάπτυξης με μεγάλο αριθμό μεσαίου μεγέθους καρυδιών ανά φυτό. Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.
Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 18-20.

Συσκευασία: Σάκος 20kg 

foivos

  • EXPRESS

    Υπερπρώιμη ποικιλία βαμβακιού με φύλλα μεσαίου μεγέθους και μεσαίο μέγεθος καρυδιών. Φυτό τύπου Cluster με καρποφορία κοντά στο κεντρικό στέλεχος, ιδανική για όψιμη σπορά. Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας.

    Προτεινόμενα φυτά ανά μέτρο 18-20.

    Συσκευασία: Σάκος 20kg