Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Eλαιοκράμβη

Τα κορυφαία υβρίδια ελαιοκράμβης της αγοράς

rape seed

Γενικές πληροφορίες

 

Υβρίδια ελαιοκράμβης με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι, σταθερή παραγωγή και αντοχή στις ασθένειες.

PHOENIX CL, EDIMAX CL, VERITAS CL, SIMPLEX CL, BEATRIX CL, MARATHON

 

Υβρίδια ελαιοκράμβης

PHOENIX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας clearfield που ανοίγει νέους ορίζοντες στις αποδόσεις.
 • Υβρίδιο µε πολύ υψηλή παραγωγικότητα και πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Πολύ εύρωστο φυτό µε καλή αντοχή τόσο στιςχαμηλές θερμοκρασίες, όσο και στην ξηρασία.
 • Δοκιμασμένο σε όλους τους τύπους εδαφών µε εξαιρετικές αποδόσεις.
 • Υβρίδιο µεσοπρώιµο µε αντοχή στο πλάγιασµα και ιδιαιτέρα στο τίναγµα των λοβών.
 • Ένα από τα υβρίδια µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι.
 • Διατίθεται στην αγορά και µε επένδυση σπόρων µε εντοµοκτόνο

EDIMAX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield.
 • Φυτό µετρίου ύψους µε ζωηρή πρώτη ανάπτυξη που εκμεταλλεύεται όλους τους τύπους εδάφους.
 • Πρώιμη ανθοφορία και µεσοπρώιµη ωρίμανση και συγκομιδή.
 • Μεγάλη αντοχή στο πλάγιασµα και το τίναγµα των λοβών.
 • Ὑψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
 • Διατίθεται στην αγορά και µε επένδυση σπόρων µε εντοµοκτόνο

VERITAS CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield
 • Μεσο-πρώιμο υβρίδιο µε καλή πρώτη ανάπτυξη και λοβούς µεγάλου µήκους.
 • Εύρωστο υβρίδιο µε καλή αντοχή τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και στην ξηρασία.
 • Συνιστάται και για οψιµότερες σπορές λόγω ταχύτατης πρώτης ανάπτυξης.
 • Υψηλή ανθεκτικότητα στο τίναγµα των λοβών και στο πλάγιασμα.
 • Εξαιρετικά φυτο-υγειονομικά χαρακτηριστικά (Ανθεκτικότητα στην Phoma Rlm7).
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

SIMPLEX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield πολύ υψηλών αποδόσεων.
 • Εξαιρετική υγεία φυτού, σε συνδυασμό µε πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Πολύ καλή αντοχή στο κρύο.
 • Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και στο τίναγµα των λοβών.
 • Εξαιρετική αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

BEATRIX CL

 • Νεο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield.
 • Εύρωστο φυτό µε πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και στο τίναγµα των λοβών.
 • Εξαιρετική αντοχή στο κρύο.
 • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

MARATHON

 • Μεσαίου μεγέθους φυτά με μεγάλη αντοχή στο τίναγμα των λοβών.
 • Πάρα πολύ μεγάλη και σταθερή παραγωγή σπόρου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που καλλιεργείται
 • Πρώιμη ανθοφορία και μεσοπρώιμη ωρίμανση και συγκομιδή
 • Υψηλότατη περιεκτικότητα σε λάδι.