Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Eλαιοκράμβη

Τα κορυφαία υβρίδια της αγοράς!

ελαιοκραμβη

Γενικές πληροφορίες

PHOENIX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας clearfield που ανοίγει νέους ορίζοντες στις αποδόσεις.
 • Υβρίδιο µε πολύ υψηλή παραγωγικότητα και πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Πολύ εύρωστο φυτό µε καλή αντοχή τόσο στιςχαμηλές θερμοκρασίες, όσο και στην ξηρασία.
 • Δοκιμασμένο σε όλους τους τύπους εδαφών µε εξαιρετικές αποδόσεις.
 • Υβρίδιο µεσοπρώιµο µε αντοχή στο πλάγιασµα και ιδιαιτέρα στο τίναγµα των λοβών.
 • Ένα από τα υβρίδια µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι.
 • Διατίθεται στην αγορά και µε επένδυση σπόρων µε εντοµοκτόνο

 

EDIMAX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield.
 • Φυτό µετρίου ύψους µε ζωηρή πρώτη ανάπτυξη που εκμεταλλεύεται όλους τους τύπους εδάφους.
 • Πρώιμη ανθοφορία και µεσοπρώιµη ωρίμανση και συγκομιδή.
 • Μεγάλη αντοχή στο πλάγιασµα και το τίναγµα των λοβών.
 • Ὑψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
 • Διατίθεται στην αγορά και µε επένδυση σπόρων µε εντοµοκτόνο

 

VERITAS CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield
 • Μεσο-πρώιμο υβρίδιο µε καλή πρώτη ανάπτυξη και λοβούς µεγάλου µήκους.
 • Εύρωστο υβρίδιο µε καλή αντοχή τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και στην ξηρασία.
 • Συνιστάται και για οψιµότερες σπορές λόγω ταχύτατης πρώτης ανάπτυξης.
 • Υψηλή ανθεκτικότητα στο τίναγµα των λοβών και στο πλάγιασμα.
 • Εξαιρετικά φυτο-υγειονομικά χαρακτηριστικά (Ανθεκτικότητα στην Phoma Rlm7).
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι

 

SIMPLEX CL

 • Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield πολύ υψηλών αποδόσεων.
 • Εξαιρετική υγεία φυτού, σε συνδυασμό µε πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Πολύ καλή αντοχή στο κρύο.
 • Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και στο τίναγµα των λοβών.
 • Εξαιρετική αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

 

BEATRIX CL

 • Νεο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield.
 • Εύρωστο φυτό µε πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
 • Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και στο τίναγµα των λοβών.
 • Εξαιρετική αντοχή στο κρύο.
 • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

 

V316 OL

 • Νέο υβρίδιο ελαιοκράµβης high oleic και low Linoleic (HOLL).
 • Πολύ υψηλό και σταθερό δυναμικό παραγωγής.
 • Πρώιμη ανθοφορία και µεσο-πρώιμη ωρίμανση και συγκομιδή.
 • Εξαιρετική ποιότητα λαδιού (ολεϊκό οξύ - 80% και λινολεϊκό οξύ < 3%).

 

TEMPTATION

 • Υβρίδιο µε πολύ καλή ανοχή στην Οροβάγχη.
 • Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη µε καλή προσαρμογή στις όψιµες σπορές.
 • Υψηλές αποδόσεις, µε αντοχή στην ίωση ΤuYV (Turnip Yellows Virus).
 • Υβρίδιο µε εξαιρετική αντοχή στο κρύο.
 • Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα.