Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Ηλίανθος

Υβρίδια για υψηλές αποδόσεις...με εξαιρετικά χαρακτηριστικά!

sunflower

Γενικές πληροφορίες

IMERIA CS

Σημείο αναφοράς στα υβρίδια ηλίανθου

 • Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield®
 • Πίτες (κεφαλές) ομοιόμορφες με μεγάλη διάμετρο και με εξαιρετικό γέμισμα
 • Φυτό μεσαίου ύψους με αντοχή στο πλάγιασμα
 • Μεγάλη περίοδος γονιμοποίησης και γεμίσματος σπόρου
 • Άριστη προσαρμοστικότητα σε όλες τις συνθήκες
 • Ανθεκτικό στον Περονόσπορο
 • Πολύ καλή αντοχή στις κυριότερες ασθένειες

Πυκνότητα φύτευσης :

α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

 

 

KLARIKA CL

Κορυφαίο πρώιμο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων

 • Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield®
 • Κεφαλές μεγάλες ομοιόμορφες με εξαιρετικό γέμισμα
 • Φυτό μέσου ύψους με δυνατό και υγιές στέλεχος και αντοχή στο πλάγιασμα
 • Προσαρμόζεται άριστα σε ξηρική και ποτιστική καλλιέργεια με πολύ υψηλές αποδόσεις
 • Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες και στον Περονόσπορο

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

 

 

ES BALISTIC CL

Πρώιμo υβρίδιο με εξαιρετική περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>90%)

 • Πρώιμο High Oleic υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield®
 • Υβρίδιο μεσαίου ύψους με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα
 • Προσαρμόζεται άριστα σε ξηρική και ποτιστική καλλιέργεια
 • Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες και τον Περονόσπορο
 • Ανθεκτικό στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :

α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα

β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

 

 

ES BALISTIC CL (High Oleic)

Πρώιμo υβρίδιο με εξαιρετική περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>90%)

 • Πρώιμο High Oleic υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield®
 • Υβρίδιο μεσαίου ύψους με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα'
 • Προσαρμόζεται άριστα σε ξηρική και ποτιστική καλλιέργεια
 • Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες και τον Περονόσπορο
 • Ανθεκτικό στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :

α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

ES AROMATIC SU (High Oleic)

Υβρίδιο υψηλών αποδόσεων με πολύ καλή περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>87%)

 • Υβρίδιο High Oleic μεσαίου βιολογικού κύκλου τεχνολογίας SU (ανοχή στο Granstar®)
 • Ύψος φυτού μεσαίο προς υψηλό με μεγάλο μέγεθος κεφαλής
 • Άριστη προσαρμοστικότητα σε ποτιστικά και ξηρικά χωράφια με υψηλές αποδόσεις
 • Καλή αντοχή στις κυριότερες ασθένειες και τον Περονόσπορο
 • Ανθεκτικό στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

ES ARGENTIC SU (High Oleic)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε λάδι και σε Ολεϊκό οξύ (>89%)

 • Μεσοπρώιμο υβρίδιο High Oleic τεχνολογίας SU (ανοχή στο Granstar®)
 • Υβρίδιο μέτριου ύψους με υψηλή παραγωγικότητα
 • Προσαρμόζεται άριστα σε ξηρική και ποτιστική καλλιέργεια
 • Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες και τον Περονόσπορο
 • Ανθεκτικό στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

ES JANIS CLP

Νέο υβρίδιο κορυφαίων αποδόσεων

 • Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus®
 • Πολύ υψηλές αποδόσεις σε όλους τους τύπους εδαφών
 • Χαμηλό ύψος φυτού με πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα
 • Εξαιρετική αντοχή στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

ES GENESIS CLP

Νέο πρώιμο υβρίδιο εξαιρετικών αποδόσεων

 • Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus®
 • Υβρίδιο με εξαιρετικές επιδόσεις και σταθερότητα σε όλη την Ευρώπη
 • Χαμηλό φυτό με αντοχή στο πλάγιασμα
 • Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη
 • Πολύ καλή αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες
 • Ανθεκτικό στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

ES EMERIC CLP (High Oleic)

Νέο High Oleic υβρίδιο με υψηλή σταθερότητα

 • Μεσοπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield Plus®
 • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>88%)
 • Υβρίδιο με εξαιρετική σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες
 • Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες & στην Οροβάγχη

Πυκνότητα φύτευσης :
α) Για ποτιστικές καλλιέργειες 6.500-7.000 φυτά /στρέμμα
β) Για ξηρικές καλλιέργειες 5.500-6.000 φυτά /στρέμμα

To Clearfield® και το Clearfield Plus® είναι σήματα κατατεθέντα της BASF.
Το Granstar® είναι σήμα κατατεθέν της FMC.