Πολλαπλασιαστικό υλικό

Ηλίανθος

Υβρίδια για υψηλές αποδόσεις...με εξαιρετικά χαρακτηριστικά!

sunflower

Γενικές πληροφορίες

IMERIA CS

Πρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield, με πολύ καλή παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα λαδιού. ∆ίνει φυτά χαμηλού ύψους με μεγάλη ομοιομορφία και καλό γέμισμα κεφαλής. Είναι ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο Imazamox και σε όλες τις φυλές του περονόσπορου. Εμφανίζει πολύ καλή ανεκτικότητα σε Phomopsis, Sclerotinia capitulum και Sclerotinia top. Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα. 

Σάκος 75.000 Σπόρων

IMERIA CS

  

KLARIKA CL

Υπερπρώιμο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας CLEARFIELD, ένα από τα πιο πρώιμα της αγοράς. Χαρακτηρίζεται για το χαμηλό του ύψος και το καλό γέμισμα της κεφαλής. Είναι ανθεκτικό σε όλες τις φυλές του περονόσπορου. Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 Σπόρων

KLARIKA CL

  

EUROPA CL PLUS

Υπερπρώιμο υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield Plus.Νέας τεχνολογίας υβρίδιο με υψηλότερη αντοχή στο Imazamox. Υβρίδιο μέτριου ύψους με υψηλή παραγωγικότητα και πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες και στο πλάγιασμα. Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων

EUROPA CL PLUS

  

MARBELIA CL

Νέο μεσοπρώιμο υβρίδιο μεσαίου ύψους. Υβρίδιο με πολύ υψηλή παραγωγικότητα και πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα. Άριστη αντοχή σε Phomopsis (Diaporthe helianthi) και πολύ καλή αντοχή σε Sclerotinia στελέχους και Verticillium. Προσαρμόζεται άριστα σε ξηρική και ποτιστική καλλιέργεια.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων

MARBELIA CL

  

GENOVA CL

Υπερπρώιμο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield, με πολύ καλή παραγωγή και εξαιρετική απόδοση σε λάδι.Ύψος φυτού μέτριο με μεγάλο μέγεθος κεφαλής. Καλή αντοχή σε περονόσπορο, Phomopsis, Sclerotinia και εξαιρετική σε Verticillium.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων

GENOVA CL

  

KALEDONIA CL (CSF 17116)

Νέο πρώιμο High-Oleic υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield. Υβρίδιο μεσαίου ύψους που προτείνεται για όλους τους τύπους εδαφών. Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη και με ταχύτατη ξήρανση στο τέλος του κύκλου χωρίς απώλειες. Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων

KALEDONIA CL (CSF 17116)

  

CS CANARIA SU (CSF 18907)

Νέο υβρίδιο ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο Tribenuron Methyl. Μεσοπρώιμο υβρίδιο στην ανθοφορία και στην ωρίμανση, ανθεκτικό στην Οροβάγχη (φυλές A-F). Μέτριο ύψος φυτού με αντοχή σε 5 κύριες φυλές περονόσπορου. Πολύ καλή αντοχή σε Phomopsis, Sclerotinia και Verticillium.
Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς 6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων

CS CANARIA SU (CSF 18907)

  

ES ARCADIA

Νέο πρώιμο υβρίδιο ηλίανθου με ανθεκτικότητα στο tribenuron-methyl. Γρήγορη πρώιμη ανάπτυξη και εξαιρετικό φύτρωμα. Γενετική αντοχή σε όλες τις φυλές οροβάγχης (A-G). Προσαρμόζεται σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε πολλά κλιματικά περιβάλλοντα. Πολύ υψηλή ανεκτικότητα σε όλες τις οικονομικά σημαντικές ασθένειες π.χ. phomopsis, phoma, sclerotinia (βάσης και στελέχους) και περονόσπορο. Συνιστώμενη πυκνότητα σποράς  6.500 φυτά ανά στρέμμα.

Σάκος 75.000 σπόρων
ES ARCADIA