Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Κτηνοτροφικά φυτά - γκαζόν

Μεγάλη ποικιλία για κάθε ανάγκη του σύγχρονου κτηνοτρόφου.

m.sativa

Γενικές πληροφορίες

ΒΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Vicia sativa

Βίκος με υψηλό παραγωγικό δυναμικό και άριστη προσαρμοστικότητα στις Ελληνικές συνθήκες. Σπέρνεται Οκτώβριο - Νοέμβριο και Φεβρουάριο - Μάρτιο. Συνιστάται δόση σποράς 15 Kg σπόρου ανά στρέμμα σε αμιγή καλλιέργεια και 5-10 Kg σπόρου ανά στρέμμα
σε συγκαλλιέργεια.

Σάκος 40 Kg

  

ΣΟΡΓΟ BOVITAL F1 Sorghum sudanense

Φυτό γρήγορης ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για βοσκή, ενσίρωση και χλωρή λίπανση. Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε νωπό και ξηρό χόρτο  υψηλής θρεπτικής αξίας. Σπορά: Απρίλη - Μάιο.  Ποσότητα σποράς: 5 Kg/στρ.

Σάκος 25 Kg

  

ΣΟΡΓΟ BIOMASS 133 Sorghum sudanense

Ημέρες για την φυσιολογική ωρίμανση 125. Φυτό ύψους 3,3 μέτρων κατάλληλο για ενσίρωση και παραγωγή βιοαερίου. Εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες και σε εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία. Σπορά: Απρίλη - Μάιο. Ποσότητα σποράς: 30.000 σπόροι /στρ. 

Σάκος 300.000 σπόρων

  

ΜΗΔΙΚΗ LODI (RHIZOBIUM) Medicago sativa

Μηδική με επένδυση παράγοντα αζωτοβακτηρίου. Έχει άριστη προσαρμοστικότητα, πολύ καλή αναβλάστηση, αδέλφωμα και πλούσιο φύλλωμα. Ποικιλία λεπτού στελέχους με μεγάλο αριθμό κοπών. Συνδυάζει υψηλές αποδόσεις ξηρής ή χλωρής μάζας, με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Πολύ ανθεκτική στο κρύο. Λήθαργος 6 - 7  Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 4 - 5 Kg/στρ.

Σάκος 25 Kg

  

ΜΗΔΙΚΗ ADORNA (RHIZOBIUM) Medicago sativa

Μηδική με επένδυση παράγοντα αζωτοβακτηρίου. Έχει πολύ καλή αναβλάστηση, αδέλφωμα, πλούσιο φύλλωμα και μεγάλο αριθμό κοπών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες, στην υγρασία και στις ασθένειες. Συνδυάζει υψηλές αποδόσεις ξηρής ή χλωρής μάζας, με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Λήθαργος 7 - 8. Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 4 - 5 Kg/στρ.

Σάκος 25 Kg

 

ΜΗΔΙΚΗ SCALIGERA Medicago sativa

Μηδική με εξαιρετική προσαρμοστικότητα και παραγωγή. Χαρακτηρίζεται για τη γρήγορη εγκατάσταση από το πρώτο έτος, το δυνατό αδέλφωμα, τη μακροβιότητα και το μεγάλο αριθμό κοπών. Λήθαργος 6 - 7. Σπορά:Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 4 - 5 Kg/στρ.

Σάκος 10 Kg

  

ALEX Trifolium Alexandrinum

Μονοετές τριφύλλι, πυκνής βλάστησης με όρθιο στέλεχος και εξαιρετική παραγωγή. Πολύ εύγευστο με πολλές πρωτεΐνες για τα ζώα. Μικρή αντοχή σε θερμοκρασίες υπό το 00C. Σπορά: Φθινόπωρο. Ποσότητα σποράς: 4 - 5Kg/στρ.

Σάκος 25 Kg

  

ALTASWEDE Trifolium Pratense

Πολυετές, κόκκινο τριφύλλι με άνθη κόκκινα-ροζ. Χρησιμοποιείται για βοσκή, σανό και ενσίρωση. ∆ιάρκεια ζωής 3 - 4 έτη. Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη.  Ποσότητα σποράς: 4 - 5Kg/στρ.

Σάκος 10 Kg

  

MARAL Trifolium Resupinatum

Μονοετές φυτό για σανό και βόσκηση. Αναπτύσσεται καλά σε ελαφριά και μέσης γονιμότητας εδάφη. Σπορά: Φθινόπωρο. Ποσότητα σποράς: 4-5Kg/στρ.

Σάκος 25 Kg

  

HUIA Trifolium Repens

Πολυετές τριφύλλι με μεσαίου μεγέθους φύλλα. Εξαιρετικός λειμώνας για βοσκή, πλούσιος σε πρωτεΐνες υψηλής πεπτικότητας για διατροφή βοειδών και αιγο- προβάτων. Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Σπορά: Φθινόπωρο. Ποσότητα σποράς: 4 - 5Kg/στρ.

Σάκος 10 Kg

  

NUI Lolium Perenne

Πολυετές φυτό με φυλλώδες στέλεχος, ιδανικό για βοσκή και για σανό. Κατάλληλο για γαλακτοπαραγωγικά ζώα.Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 5Kg/στρ.

Σάκος 25 kg

  

POLLANUM Lolium Westerwoldicum

Τετραπλοειδής ποικιλία. Ετήσιος λειμώνας με πλούσιο φύλλωμα και καλή αντοχή στον παγετό και στις ασθένειες. Σπορά: Φθινόπωρο-Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 5Kg/ στρ.

Σάκος 25 Kg

  

ALBERTO Lolium Westerwoldicum

Τετραπλοειδής ποικιλία. Ετήσιος λειμώνας με πλούσιο φύλλωμα και καλή αντοχή στον παγετό και στις ασθένειες.
Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 5Kg/στρ.

Σάκος 25 kg

  

MIX STRIGO ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΜΕΙΓΜΑ ΛΕΙΜΩΝΑ

Μονοετές μείγμα λειμώνων που απευθύνεται σε εκτροφείς βοειδών και αιγοπροβάτων. Υψηλή διατροφική αξία. Σπορά: Άνοιξη - Φθινόπωρο.
Ποσότητα σποράς: 4 - 5 Kg/στρ.

Σάκος 20 kg

  

RIVIERA ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΜΕΙΓΜΑ ΛΕΙΜΩΝΑ

Μείγμα λειμώνων που απευθύνεται σε εκτροφείς βοειδών και αιγοπροβάτων. Παρέχει στα ζώα βοσκή υψηλής διατροφικής αξίας για πολύ καιρό βοηθώντας στην παραγωγή γάλακτος. Σπορά: Άνοιξη- Φθινόπωρο. Ποσότητα σποράς: 4-5 Kg/ στρ.

Σάκος 10 Kg

  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ RESPECT Pisum Arvenses

Κατάλληλο για χλωρή λίπανση, σανό ή ενσίρωμα μαζί με σιτηρά. Καλλιεργείται σε όλους τους τύπους εδαφών και είναι κατάλληλο για χειμερινή καλλιέργεια. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και συνιστάται δόση σποράς 6-12 Kg σπόρου ανά στρέμμα.

Σάκος 35 Kg

  

ΣΟΓΙΑ AMMA Glycine max

Μεσοπρώιμη ποικιλία σόγιας με πολύ υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Group ωρίμανσης 1.

Σάκος 22,68 kg

ΣΟΓΙΑ BAHIA Glycine max

Πρώιμη ποικιλία σόγιας κατάλληλη τόσο για πρώτη όσο και για δεύτερη καλλιέργεια. Group ωρίμανσης 1. Μεσαίο προς υψηλό φυτό με καλή αντοχή στο πλάγιασμα και στις κύριες ασθένειες.

Σάκος 22,68 kg

ΛΟΥΠΙΝΟ MULTITALIA

Γλυκό άσπρο λούπινο που δίνει πολύ καλής ποιότητας τροφή. Ύψος φυτού 96 εκ. Ανθεκτικό σε ασθένειες, το κρύο και το πλάγιασμα. Πρωτεΐνες 42% και λιπαρα 12-13%.

Σάκος 25 Kg

  

ΓΚΑΖΟΝ ΦΕΣΤΟΥΚΑ STARLETT

Φεστούκα σκουροπράσινη, στενόφυλλη με βαθύ ριζικό σύστημα και γρήγορο φύτρωμα. Αντέχει σε ξηροθερμικές συνθήκες. Αναπτύσσεται στη ζέστη, στην σκιά και στο κρύο. Αργής ανάπτυξης και πολύ ανθεκτική στις ασθένειες και στο πάτημα. Συνιστώμενη δόση σποράς 40-50 gr/m2.

Σάκος 25 Kg

ΓΚΑΖΟΝ MIX JOLLY

Μίγμα από ποικιλίες Lolium Perenne, Festuca Arundinacea και Poa Pratensis για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας χλοοτάπητα. Συνιστώμενη δόση σποράς 35-40 gr/m2.

Σάκος 25 Kg

ΓΚΑΖΟΝ ΔΙΧΟΝΔΡΑ

Διχόνδρα με βαθύ πράσινο χρώμα και στρογγυλά φύλλα. Έρπουσα ανάπτυξη με πολύ καλό κλείσιμο των κενών. Καλύτερη συμπεριφορά στην σκιά από τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα είδη. Συνιστώμενη δόση σποράς 25-30 gr/m2.

Σάκος 2 kg

ΓΚΑΖΟΝ BERMUDA GRASS (ΑΓΡΙΑΔΑ)

Γκαζόν με έρπουσα ανάπτυξη και άριστη συμπεριφορά στο πάτημα. Είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες σε παραθαλάσσια μέρη και για όλους τους τύπους εδαφών. Κατά τη διάρκεια του χειμωνα κιτρινίζει. Συνιστώμενη δόση σποράς 30-35 gr/m2.

Σάκος 25 kg