Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πολλαπλασιαστικό υλικό

Σιτηρά

Σπόροι σιτηρών με κορυφαία χαρακτηριστικά

wheat1

Γενικές πληροφορίες

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ DYLAN

Μεσοπρώιμη ποικιλία με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
 • Επιλεγμένη ποικιλία σκληρού σίτου από Οίκους ζυμαρικών στην Ελλάδα και στην Ιταλία
 • Μεσαίου –μεγάλου ύψους φυτά με μαύρο άγανο
 • Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα γλουτένης
 • Αντοχή στις μυκητολογικές ασθένειες
 • Πολύ υψηλή ανοχή στην ίωση του μωσαϊκού
 • Σάκος 40 Kg

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ TIREX

Πρώιμη ποικιλία με μεσαίου- μεγάλου ύψους φυτά, καφέ άγανο

 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις
 • Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (81-85kg/hl)
 • Πολύ υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και καλή ποιότητα γλουτένης
 • Καλή αντοχή στο πλάγιασμα
 • Πολύ καλή αντοχή στις μυκητολογικές ασθένειες
 • Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών
 • Σάκος 40 Kg

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ VAIOS

Νέα Ελληνική ποικιλία με πάρα πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής

 • Μεσο-πρώιμη ποικιλία με μπεζ- καστανό άγανο
 • Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος
 • Καλή αντοχή στο πλάγιασμα και στο κρύο
 • Αντοχή στις μυκητολογικές ασθένειες
 • Πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ DUNAVIS

Ελληνική μεσο-όψιμη ποικιλία με εξαιρετικό δυναμικό παραγωγής

 • Μεσαίου ύψους φυτά με μαύρο άγανο
 • Πολύ υψηλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
 • Εξαιρετικά υψηλό ειδικό βάρος
 • Σάκος 40 kg

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ TINTORETTO

Ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και καλό αδέλφωμα

 • Μεσοπρώιμη ποικιλία με φυτά μεσαίου – μεγάλου μεγέθους
 • Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικα
 • Εξαιρετική ποικιλία για την παραγωγή βιομάζας
 • Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ REBELDE

Η κορυφαία ποικιλία της Ιταλίας με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Μεσοπρωίμη ποικιλία με σπυρί κόκκινου χρώματος
 • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (14,5-15,5%)
 • Εξαιρετικό εκατολιτρικό βάρος (83-86kg/hl)
 • Ανθεκτική σε όλες τις κύριες ασθένειες (Φουζάριο, Σκωριάσεις, Σεπτόρια)
 • Σάκος 40 Kg

ΚΡΙΘΑΡΙ ESOPO

Ποικιλία δίστιχου κριθαριού μεσαίου κύκλου

 • Μεσαίο ύψος φυτού που δεν πλαγιάζει
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
 • Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες
 • Καλή προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπος εδαφών
 • Σάκος 40 Kg