Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προϊόντα Δημόσιας Υγείας

Brody 2.5 RB

Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή φρέσκου δολώματος

brody rb

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: ΤΠ14-0167

Γενικές πληροφορίες

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα τρωκτικών για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικιών σε εσωτερικούς χώρους και των καφέ αρουραίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτηριών. 

Βασίζεται σε  ένα αντιπηκτικό δραστικό συστατικό το Brodifacoum αποτελεσματικό ακόμη και μετά από μία μόνο κατάποση. Η σύνθεση αποτελείται από μια φρέσκια πάστα, διαθέσιμη σε μπλε χρώμα, ελκυστική για τα ενδεικνυόμενα είδη τρωκτικών. Το προϊόν δεν προειδοποιεί και δεν προκαλεί υποψίες σε άλλα μέλη πληθυσμών τρωκτικών. Το προϊόν περιέχει μια πικρή ουσία για την πρόληψη της τυχαίας κατάποσης από παιδιά.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

Πίνακας 1. Χρήση #1– Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου Mus musculus - Οικιακός Ποντικός - Νεαρά έως Ενήλικα

και του σταδίου ανάπτυξης)

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί Χώροι

Δόση: 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

 

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες

χρήστες

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος - Νεαρά έως Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι

Δόση : 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

 

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Κατά των ποντικών και αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από

επαγγελματίες χρήστες

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Mus musculus - Οικιακός ποντικός - Νεαρά έως Ενήλικα, Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος - Νεαρά έως Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Δόση:

ποντικιών: 20 – 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

αρουραίοι: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

 

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Mus musculus - Οικιακός Ποντικός - Νεαρά έως Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι

Δόση: 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

 

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος - Νεαρά έως Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι

Δόση: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό

 

Πίνακας 6. Χρήση #6 – Κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από το ευρύ κοινό

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης): Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος - Νεαρά έως Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Δόση: 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

 

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα προϊόντα δημόσιας υγείας να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.