Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προϊόντα Δημόσιας Υγείας

Fendona TOP

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: ΤΠ18-0345/4.6.2019

Default

Γενικές πληροφορίες

Χρήση #1 – Επαγγελματίες: Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica) (νύμφες και ενήλικα) Μυρμήγκια (Lasius niger) (ενήλικα). Κουνούπια (Culex spp.) (ενήλικα) Σφήκες (Vespula spp) (ενήλικα) Μύγες (Musca domestica) Χρήση #2 Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica) (νύμφες και ενήλικα) Μυρμήγκια (Lasius niger) (ενήλικα). Κουνούπια (Culex spp.) (ενήλικα) Σφήκες (Vespula spp) (ενήλικα) Χρήση #3 – Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica) (νύμφες και ενήλικα) Μυρμήγκια (Lasius niger) (ενήλικα). Κουνούπια (Culex spp.) (ενήλικα) Σφήκες (Vespula spp) (ενήλικα)

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικά στις  υποκατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος Γερμανικές κατσαρίδες 5-40 ml/0,25-1λιτρ
  κουνούπια 5-40 ml/0,25-1λιτρ
  μυρμήγκια 5-40 ml/0,25-1λιτρ
  σφήκες 5-40 ml/0,25-1λιτρ
Εσωτερικοί Χώροι σε σπίτια, νοικοκυριά, ιδιωτικούς χώρους Γερμανικές κατσαρίδες 5-20 ml/0,25-1λιτρ
  κοριοί 5-20 ml/0,25-1λιτρ
  κουνούπια 5-20 ml/0,25-1λιτρ
  Μύγες 5-20 ml/0,25-1λιτρ
  μυρμήγκια 5-20 ml/0,25-1λιτρ
  σφήκες 5-20 ml/0,25-1λιτρ

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα προϊόντα δημόσιας υγείας να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.