Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προϊόντα Δημόσιας Υγείας

Storm Ultra

Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή κηρώδων κύβων

storm ultra

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: ΤΠ14-0149/05.03.2019

Γενικές πληροφορίες

To Storm Ultra είναι ένα αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δεύτερης γενιάς. Αποτελεί ένα εντελώς νέο προϊόν με ευνοϊκότερο προφίλ καθώς η ταξινόμιση του δεν περιλαμβάνει καμία δήλωση επικινδυνότητας.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

Χρήση 1: Κατά των ποντικών και αρουραίων - Εσωτερικοί χώροι - Επαγγελματίες χρήστες Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) - Ενήλικα και νεαρά άτομα Χρήση 2: Κατά των ποντικών & αρουραίων - Επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια. Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) - Ενήλικα και νεαρά άτομα Χρήση 3: Κατά των ποντικών και αρουραίων - Εσωτερικοί χώροι- Ερασιτέχνες χρήστες Ποντικοί: Mus musculus (Οικιακό Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) - Ενήλικα και νεαρά άτομα Χρήση 4: Κατά των αρουραίων- Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια- Ερασιτέχνες χρήστες . Αρουραίοι: Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος)- Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) - Ενήλικα και νεαρά άτομα

 

Χρήση 1: Κατά των ποντικών και αρουραίων - Εσωτερικοί χώροι - Επαγγελματίες χρήστες

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 

  • Ποντικοί: 15 έως 25 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1- 2 μέτρων μεταξύ τους.
  • Αρουραίοι: 50 έως 75 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5- 10 μέτρων μεταξύ τους

Χρήση 2: Κατά των ποντικών & αρουραίων - Επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

  • Ποντικοί: 15 έως 25 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1- 2 μέτρων μεταξύ τους.
  • Αρουραίοι: 50 έως 75 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5- 10 μέτρων μεταξύ τους.
  • Δοσολογία για χρήσης σε στοές: 50 έως 75 γραμ. ανα στοά.

Χρήση 3: Κατά των ποντικών και αρουραίων - Εσωτερικοί χώροι- Ερασιτέχνες χρήστες

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 

  • Ποντικοί: 15 έως 25 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1- 2 μέτρων μεταξύ τους.
  • Αρουραίοι: 50 έως 75 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5- 10 μέτρων μεταξύ τους

Χρήση 4: Κατά των αρουραίων- Εξωτερικοί χώροι, γύρω από κτίρια- Ερασιτέχνες χρήστες

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 

  • 50 έως 75 γραμ. ανά δολωματικό σταθμό. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους.

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα προϊόντα δημόσιας υγείας να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.