Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θρέψη

Κοκκώδη λιπάσματα ΑδΑΜΑΣ

Λίπασματα προστατευμένου αζώτου με την τεχνολογία Limus® (διπλοί αναστολείς ουρεάσης NBPT και NPPT) της BASF

ADAMASFERT

Γενικές πληροφορίες

Λίπασμα προστατευμένου αζώτου με την τεχνολογία Limus® (διπλοί αναστολείς ουρεάσης NBPT και NPPT) της BASF

 • Παράγεται στην Ελλάδα
 • Περιορίζει τις απώλειες αζώτου
 • Μειώνει το κόστος λίπανσης
 • Αυξάνει τη σοδειά
 • Προστατεύει το περιβάλλον

Χαρακτηριστικά:

 • Σταθεροποιημένο άζωτο μέγιστης αποτελεσματικότητας.
 • Παροχή αζώτου καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού.
 • Η απουσία νιτρικού αζώτου και ο περιορισμός των απωλειών αζώτου από την εξάχνωση καθιστούν τη σειρά Αδάμας φιλική στο περιβάλλον.
 • Άριστη ποιότητα πρώτων υλών και κοκκομετρίας.
 • Απουσία αδρανών συστατικών και χαμηλή αγωγιμότητα.
 • Παρουσία φωσφόρου πολύ υψηλής υδατοδιαλυτότητας και συνεπώς μεγαλύτερης διαθεσιμότητας
 • Διάθεση σε πολλούς πυκνούς τύπους, πλούσιους σε λιπαντικές μονάδες.
 • Ευελιξία παραγγελίας ειδικών τύπων, έπειτα από αξιολόγηση των αναλύσεων εδάφους, της φυλλοδιαγνωστικής, καθώς και ιστορικού της περιοχής και των απαιτήσεων της κάθε καλλιέργειας.

Προϊόντα

Διαθέσιμοι τύποι

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18-8-0 Σακ. 40 kg
26-12-0 Σακ. 40 kg
20-20-0 Σακ. 40 kg
15-15-0 Σακ. 40 kg
28-16-0 Σακ. 40 kg
20-40-0 Σακ. 25 kg
20-5-20+0,3B Σακ. 25 kg
21-7-11+2ΜgΟ+0,3B Σακ. 25 kg
22-5-8+0,3B Σακ. 25 kg
18-5-8+0,3B Σακ. 25 kg
32-5-10+0,3Zn Σακ. 40 kg
30-6-6+15SO3+0,3Zn Σακ. 40 kg
28-6-8+17SO3+0,3Zn Σακ. 25 kg
27-7-7+20SO3+0,3Zn Σακ. 25 kg
46-0-0 Σακ. 25 kg
40-0-0+14SO3 Σακ. 40 kg
33-0-0+29SO3 + Fe+Zn Σακ. 25 kg