Trimmer 50 SG

Sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti.

560 image trimmer

Produkto aprašymas

Trimmer 50 SG yra sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, rugių, vasarinių kviečių, miežių pasėliuose.


PRIVALUMAI

• Galima naudoti žemoje temperatūroje.

• Geras efektyvumas naudojant mažesnes normas.

• Mišinyje su Tomigan 180 EC – ideali piktžolių kontrolė javų pasėliuose.

• Nedidelė pakuotė, mažos normos – patogus naudoti ir mažesnis poveikis aplinkai.

Miežiai

Norma: 15 – 22,5 g/ha + 0,05% paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM) 

Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos turi 2-4 lapelius. Purškiant vėliau, kai piktžolės didesnės, gerai sunaikinamos tik jautrios TRIMMER 50 SG piktžolės. 

(Jautrioms piktžolėms vasariniuose javuose pakankama norma 15 g/ha)
Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 l/ha.
Purkštukai: nėra specialių reikalavimų.
Spaudimas: 2-3 bar
Važiavimo greitis purškiant: 4-6 km/val.

Rugiai

Norma: 15 – 22,5 g/ha + 0,05% paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM)

TRIMMER 50 SG javuose galima pradėti purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki paskutinio lapo tarpsnio(BBCH 39).

Vasariniuose javuose, pasėtuose humusingose dirvose – geriausia piktžoles naikinti, kai jos turi 2-4 lapelius, o javai yra 3-4 lapelių tarpsnyje.

Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 l/ha.
Purkštukai: nėra specialių reikalavimų.
Spaudimas: 2-3 bar
Važiavimo greitis purškiant: 4-6 km/val.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Norma:15 - 22,5 g/ha + 0,05% paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM)

Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos turi 2-4 lapelius. Purškiant vėliau, kai piktžolės didesnės, gerai sunaikinamos tik jautrios TRIMMER 50 SG piktžolės.

(Jautrioms piktžolėms vasariniuose javuose pakankama norma 15 g/ha)

Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 l/ha.
Purkštukai: nėra specialių reikalavimų.
Spaudimas: 2-3 bar
Važiavimo greitis purškiant: 4-6 km/val.

Veiklioji medžiaga

tribenuronmetilas 500 g/kg