Pereiti į pagrindinį turinį

Kova su kyšininkavimu ir korupcija

ADAMA yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių etikos standartų ir vadovaujasi visais taikomais įstatymais, taisyklėmis ir nuostatais, kuriais siekiama užkirsti kelią tiek viešam, tiek privačiam organizacijoje vykdomam kyšininkavimui ir korupcijai. Šioje politikoje detalizuojama šių įsipareigojimų reikšmė ir pasekmės bei būdai, kaip visa tai turėtų būti vykdoma.

Ši politika taikoma visiems ADAMA darbuotojams, direktoriams, pareigūnams ir ADAMA vardu veikiančioms, paslaugas teikiančioms bei produktus pristatančioms trečiosioms šalims.