Mixin

Naujas selektyvus sisteminio veikimo herbicidas

Produkto aprašymas

Mixin – selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, rugiuose, avižose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose. 

Mixin yra suspensinė emulsija, kurios sudėtyje yra florasulamo 2.5 g/l ir fluroksipiro 100 g/l.

  • Dviejų veikliųjų medžiagų herbicidas, prieš pagrindines dviskiltes piktžoles: kibiuosius lipikus, rugiagėles, raudonžiedes notreles, ramunes, daržines žliūges, kiaulpines, balandas ir kt.
  • Produkto formuliacija SE (suspensinė emulsija ) – labai efektyviai pasiskirsto ant augalo paviršiaus ir greitai prasiskverbia į augalo ląsteles.
  • Ypatingai stiprus partneris mišiniuose su kitais herbicidais, veikimo spektrui praplėsti.

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Vejos / ganyklos šienui/silosui ruošti, žolių sėkliniai pasėliai

informacijos apie dozę žr. etiketėje

Veiklioji medžiagas:

florasulamas 2.5 g/L (0.25 % w/w), fluroksipiras 100 g/L (10.07 % w/w)