Išplėsta registracija ADAMA fungicidų

Išplėsta registracija ADAMA fungicidų Bumper 25 EC, Kantik, Orius 250 EW ir Syrius mažos apimties naudojimui spygliuočių ir lapuočių sodmenų miško medelynuose.

Daugiau informacijos apie Bumper 25 EC, Kantik, Orius 250 EW ir Syrius naudojimą miško medelynuose ieškokite produktų etiketėse.


fungcides pack image