Przejdź do treści
Strategia podatkowa

KOMUNIKAT POLOWY

03/09/2020
Strategia podatkowa

Przędziorek chmielowiec

Na plantacjach buraka cukrowego zagrożeniem jest nie tylko chwościk buraka czy innego rodzaju plamistości ale także ślimaki, mątwik burakowy oraz błyszczka jarzynówka, mszyca trzmielinowo burakowa i śmietka ćwiklanka, a także coraz groźniejsze roztocza, czyli przędziorek chmielowiec (gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych).

Szkodnik ten żeruje na ponad 160 gatunkach roślin, w tym na około 100 gatunkach roślin użytkowych, w tym na buraku cukrowym. Skutki żerowania na tej i innych plantacjach widzimy w postaci znacznego uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, zasychania liści czy wręcz całych roślin, co powoduje ubytek masy plonu oraz na pewno ubytek cukru.

Szkodnik ten przyjmuje zmienny kolor od zielonego i żółtego oraz dobrze widocznego koloru czerwonego (samice). Zapłodnione, zimujące samice wiosną będą zasiedlać chwasty (np. żółtlicę drobnokwiatową czy rdesty ), aby następnie od rowów i miedz zasiedlać wschodzące buraki cukrowe.

Przędziorek chmielowiec posiada aparat gębowy kłująco-gryzący i stąd takie przebarwienia na liściach. Oprócz tego samice wytwarzają drobną pajęczynkę, w której żerują nimfy, larwy oraz postaci dorosłe. Biorąc pod uwagę konkretne uszkodzenia na plantacji w okolicach Pszczółek, na pewno w odpowiednim czasie (czerwiec/lipiec) należało wykonać zabieg insektycydowy. Dlatego też w przyszłym roku, należy ze zdwojoną uwagą monitorować występowanie oraz szkodliwość przędziorka chmielowca i przymierzyć się do wykonywania zabiegów insektycydowych.

Proszę zwrócić uwagę na tego szkodnika także w uprawie kukurydzy. Przebarwienia niekiedy na liściach (związane z żerowaniem) kukurydzy dały efekt jak przy niedoborach mikroelementów. Także tu też wraz z ociepleniem klimatu, będziemy mierzyć się z ochroną przed przędziorkiem chmielowcem w uprawie kukurydzy.

Blog Paragraph ImageWcześniejsze komunikaty polowe ->