Przejdź do treści
Rzepak

Jak zwalczać chwasty jednoliścienne w rzepaku?

Agil-S 100 EC
Rzepak

Największe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia dla rzepaku, ma konkurencja chwastów jednoliściennych. Powodują one, że rzepak nie wytwarza odpowiedniej rozety wynosząc nadmiernie stożek wzrostu ku górze, a tym samym jest bardziej narażony na wymarznięcie. Ponadto obecność samosiewów w okresie przedłużającej się jesieni i ciepłej zimy zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

W przypadku stosowania graminicydów należy pamietać, że na szybkość działania wpływ ma szereg czynników. Minimalna wymagana temperatura to 5-8°C (średnia temperatura dobowa ok 10°C), a optymalna 15-25°C (max 27°C dla grupy FOP). Temperatura ma wpływ na intensywność metabolizmu, a tym samym na szybkość działania środka. W temperaturze wyższej substancja jest szybciej przenoszona do miejsca działania, co przyspiesza proces obumierania chwastów. Z kolei utrzymujące się niskie temperatury mogą wydłużyć efekt chwastobójczy nawet do 5-6 tygodni, podobnie jak przymrozki występujące przed (min 3 dni) i po (min 2 dni) oprysku. Pozywyny wpływ na szybkość działania graminicydu będzie miał również dodatek adiuwanta.

Wpływ temp. i adiuwanta na szybkość działania graminicydów – ocena 21 dni po zabiegu

Blog Paragraph Image

Źródło: Wyniki doświadczeń szklarniowych, Polska

Naszym zaleceniem jest Agil-S 100 EC (propachizafop) – graminicyd najczęściej wybierany przez rolników do stosowania jesienią w rzepaku. Produkt jest bardzo szybko absorbowany do liści, przez co wystąpienie deszczu po godzinie od zabiegu nie wpływa negatywnie na skuteczność. W ciągu 1-2 dni po zabiegu środek zostaje systematycznie przeniesiony do innych tkanek, gdzie następuje zakłócenie procesów w chloroplastach. W optymalnych warunkach wywołuje to zahamowanie funkcji życiowych komórek po około tygodniu od aplikacji. Objawia się to występowaniem chloroz na młodych tkankach roślin oraz zamieraniem całych roślin po około 2-3 tygodniach od zabiegu.

Blog Paragraph Image

Agil-S 100 EC zwacza szereg chwastów jednoliściennych, takich jak chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, włośnice, życica trwała, jednak najistotniejsze bedą samosiewy zbóż, stanowiące dużą konkurencję, szczególnie dla rzepaku uprawianego w uprawie bezorkowej. Dawkę graminicydu należy dostosować do natężenia chwastów na polu oraz ich fazy rozwojowej. Przy fazie 3-5 liści można użyć dolnej dawki 0,5 l/ha, natomiast w fazie krzewienia samosiewów należy zastosować 0,7 l/ha. Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu głównego.

Blog Paragraph Image

Zaletą Agil-S 100 EC jest bardzo szeroka etykieta (rejestracja w 47 uprawach), co daje możliwość wykorzystania niezużytego produktu jesienią w terminie wiosennym w rzepaku lub innej uprawie, takiej jak burak cukrowy, ziemniak, warzywa lub uprawy małoobszarowe.