Przejdź do treści
Strategia podatkowa

KOMUNIKAT POLOWY

06/07/2020
Strategia podatkowa

ZBOŻA I RZEPAK

Przy ocenie rzepaku zwracamy szczególną uwagę na dosychanie i zmianę zabarwienia - nie wszystko jest podyktowane infekcjami zgnilizny twardzikowej czy suchej zgnilizny kapustnych. Pamiętajmy również o identyfikacji werticiliozy, która w tych warunkach pogodowych jest wyróżniającym się czynnikiem złego stanu fitosanitarnego upraw rzepaku.

Na niektórych odmianach pszenic mamy dużą presję fusariozy, a to dzięki sprzyjającym do rozwoju warunkowm pogodowym.

Co do szkodliwości pryszczarka zbożowego, to na szczęście nasze prognozy średnioterminowe nie sprawdziły się, co nie wyklucza, że lokalnie ten szkodnik stanowi duży problem.

Blog Paragraph Image

ZIEMNIAKI

Ziemniaki są w obecnych warunkach bardzo podatne na infekcje chorób: w kolejności alternarioza oraz zaraza ziemniaka, w tym szczególnie na zarazę łodygową.

Oprócz tego mamy wysyp larw stonki ziemniaczanej i nie zapominamy o zwalczaniu mszyc będących wektorami chorób wirusowych.

Zagrożenie: alternarioza, zaraza ziemniaka
Zalecenie ADAMA:Quantum MZ 690 WG 2kg/ha, Banjo Forte 400 SC 0,8 l/ha

Blog Paragraph Image

BURAKI CUKROWE

Zwracamy uwagę na zagrożenie ze strony patogenów będących w kompleksie zgnilizny zgorzelowej wywoływanej przez Aphanomyces cochlioides. Przygotowujemy się także do ochrony plantacji buraka przed infekcjami chorób grzybowych, a szczególnie chwościka buraka. Ostatnie duże ilości wody w glebie spowodowały pierwszy wysyp ślimaków i już mamy dość duże straty.

Zagrożenie: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści
Zalecenie ADAMA:Spyrale 475 EC 1 l/ha

KUKURYDZA

Omacnica prosowianka w zalezności od regionu jest w początkowym wylocie lub masowym wylocie, a jak masowy wylot to masowe składanie jaj. Na południu kraju mamy już żerujące.

Blog Paragraph ImageWcześniejsze komunikaty polowe ->