Przejdź do treści
Tabela zagrożeń

Komunikat polowy

14/06/2020
Tabela zagrożeń

ZBOŻA

Panujące od wielu dni warunki temperaturowe oraz wilgotnościowe, stwarzają idealne warunki do infekcji, a ponieważ w zbiorowisku roślinnym i glebie mamy bardzo duże nagromadzenie owocników i zarodników patogenicznych grzybów, możemy się spodziewać, że tam gdzie ograniczano zabiegi fungicydowe wyniki uszkodzeń fitosanitarnych będą miały bardzo duży wpływ na wielkość plonu oraz na jego jakość, w tym na wystąpienie różnego rodzaju mikotoksyn.

Na południu kraju mamy już pierwsze identyfikowane porażenia przez fusariozę kłosów oraz septoriozę plew. Na plantacjach słabo chronionych mamy także bardzo mocne porażenia przez septoriozę paskowaną liści pszenicy i to lokalnie w nasileniu bardzo dużym. Tam gdzie sygnalizujemy powstawanie zagrożeń przez rdzę brunatną i szczególnie rdzę żółtą, na kontrolnych hodowlach np. na pszenżycie mamy wręcz zdefoliowane punkty w plantacjach. W przypadku mączniaka prawdziwego zbóż i traw przy tak sprzyjających warunkach wilgotnościowych mamy z nim do czynienia od fazy krzewienia do fazy kłoszenia. W tym czasie nie należy zapominać o infekcjach brunatnej plamistości pszenicy. Ten patogen z lokalnego małego porażenia może się w kilka dni rozprzestrzenić na liściu nawet podflagowym ograniczając niekiedy o 50% proces fotosyntezy.

Zagrożenie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
Zalecenie ADAMA:Poleposition 300 EC

Blog Paragraph ImageBlog Paragraph Image

Zwracamy uwagę na masowo namnażające się mszyce oraz na wciornastki, czyli szkodniki o aparacie kłująco-ssącym bezpośrednio żerujące na kłosach. W tym okresie mamy do czynienia ze szkodliwością larw skrzypionek. Lokalne zagrożenie stanowi pryszczarek zbożowy. W tym momencie mamy okres składania jaj i już wylęgi czerwonych larw żerujących w źdźble.

Zagrożenie: mszyce
Zalecenie ADAMA:Pirimor 500 WG 0,25 kg/ha

Blog Paragraph Image

RZEPAK

W rzepaku możemy obserwować efekty trafionych lub nietrafionych decyzji zabiegowych przeciwko szkodnikom łodygowym i łuszczynowym, a w przypadku zgnilizny twardzikowej, szczególnie tam gdzie zabieg wykonano zbyt późno identyfikujemy duże nasilenie tej choroby. W dalszym ciągu, w związku z panującymi temperaturami oraz wilgotnością mamy podwyższony stan ryzyka porażenia szarą pleśnią, szczególnie na plantacjach z uszkodzeniami mechanicznymi np. po gradobiciach.

ZIEMNIAKI

Mamy pierwsze infekcje alternariozy i zarazy ziemniaka, a wśród szkodników larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej oraz pierwsze naloty mszycy brzoskwiniowo ziemniaczanej.

Zagrożenie: alternarioza, zaraza ziemniaka
Zalecenie ADAMA:Quantum MZ 690 WG 2kg/ha, Banjo Forte 400 SC 0,8 l/ha

Blog Paragraph Image

BOBOWATE

W okresie kwitnienia i formowania kwiatów mamy zagrożenie ze strony licznych kolonii mszycy bobowej i grochowej, a także końcówkę nalotów strąkowców i pachóweczki strąkóweczki. Zwracamy uwagę na zgniliznę twradzikową, szarą pleśń, rdzę oraz czekoladową plamistość.

KUKURYDZA

W kukurydzy w hodowlach sygnalizacyjnych mamy już przepoczwarczenie omacnicy prosowianki, a w okolicach Rzeszowa mamy już wyloty pierwszych motyli.

Wcześniejsze komunikaty polowe ->