Przejdź do treści
Strategia podatkowa

KOMUNIKAT POLOWY

14/10/2020
Strategia podatkowa

Obecnie mamy do czynienia z zmasowanym nalotem i intensywnym żerowaniem śmietki kapuścianej III pokolenia. Naloty są rozciągnięte w czasie i na polu możemy spotkać zarówno przepoczwarczone larwy (bobówki) oraz duże ilości złożonych jaj przy szyi korzeniowej, zarówno na glebie jak i na pędach. Pogoda sprzyja żerowaniu, dlatego na korzeniach możemy znaleźć bardzo głębokie żery, niekiedy prowadzące do przerwania systemu korzeniowego i więdnięcia całej rośliny.

Na rzepaku możemy również zauważyć jasne, białe plamy, czyli charakterystyczne minowanie wewnętrzne blaszki liściowej bez przerywania skórki liścia, powodowane przez miniarkę kapuścianą. Duże ilości żerów znacząco mogą ograniczać powierzchnię asymilacyjną liścia, przez co ograniczają fotosyntezę liścia i całych roślin.

Blog Paragraph Image

W zbożach uwagę należy zwrócić na wcześnie siane pszenice czy jęczmiona oraz na żerujące larwy ploniarki zbożówki. Składane jaja przy szyi korzeniowej, a następnie żerujące larwy powodują punktowe zasychanie i żółknięcie środkowych liści roślin uprawnych, które bardzo łatwo możemy wyjąć za pomocą dwóch palców. W takich miejscach możemy zidentyfikować do kilku larw. Najlepszym momentem do przeprowadzenia zabiegu insektycydowego jest oprysk w czasie wylęgu larw z jaj umiejscowionych wokół szyi korzeniowej.

Blog Paragraph ImageWcześniejsze komunikaty polowe ->