Przejdź do treści
Strategia podatkowa

KOMUNIKAT POLOWY

15/03/2021
Strategia podatkowa

Zboża

Pierwszy raz od wielu lat intensywne opady śniegu spowodowały dość duże porażenie zbóż przez pleśń śniegową oraz pałecznicę zbóż i traw.

Na wschodniej ścianie Polski pleśń śniegowa może powodować silne przerzedzenie zasiewów, a lokalnie nawet zamieranie całych placów roślin. Tam gdzie mieliśmy grubą pokrywę śnieżną i brak dostępu powietrza straty są największe, a warstwa grzybni i liczba czarnych owocników bardzo duża. Zaleca się niszczenie resztek pożniwnych, a wiosną przejechanie lekką broną w celu zerwania patogenicznego kożucha. Polecane jest także zasilenie dawką azotu w formie azotanowej.

Drugą chorobą identyfikowaną po zejściu śniegu jest pałecznica zbóż i traw, która powoduje gnicie i brunatnienie zboż, oraz pokrycie warstwą szarobiałej grzybni. W celu odróżnienia od pleśni śniegowej należy takie rośliny wykopać i zidentyfikować na szyi korzeniowej oraz korzeniach bursztynowe sklerocja.

Blog Paragraph Image

Zagrożenie: choroby grzybowe w terminie T1

Rozwiązanie:Artemis 450 EC 2 l/ha

Warto zwrócić uwagę na magazyny i przechowywane ziarno zbóż pod kątem porażenia fuzariozą i obecność szkodników magazynowych. Porażone ziarniaki nie zawsze mają kolor czerwony z widoczną grzybnią. Ziarniaki małe, pomarszczone i bardzo często białe, bardzo łatwo kruszące się w rękach to także objaw porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Rzepak ozimy

Na rzepakach szara pleśń występuje pierwotnie na liściach i wtórnie na pędach, co widać na przekroju korzeni oraz pędów. Zwracamy szczególną uwagę na mniej specyficzne plamy, które początkowo są drobne, chlorotyczne, później szybko zmieniają się w większe białe lub szaro-białe plamy. Początkowo okrągłe później nieregularnych kształtów, otoczone ciemniejszą wąską obwódką. Takie objawy wywołuje nowy patogen w uprawie rzepaku, a jest nim biała plamistość rzepaku (Pseudocercosporella capsella).

Blog Paragraph Image

Chowacze jak i inne wiosenne szkodniki czekają na lepszy rozwój pogody, a szczególnie na wyższe temperatury. Jednak nawet w tych dniach nie należy zaniedbywać obserwacji żółtych naczyń.W części kraju, gdzie w ciągu dnia temperatury sięgały powyżej 10 st C chowcze mogły już złożyć jaja i tu możemy spodziewać się już żerowania larw.

Wcześniejsze komunikaty polowe ->