Przejdź do treści
Strategia podatkowa

KOMUNIKAT POLOWY

27/07/2020
Strategia podatkowa

Burak cukrowy

W uprawie buraka cukrowego mamy bardzo duże obłożenie żerujących gąsienic błyszczki jarzynówki oraz lot motyli. Próg szkodliwości to 10 gąsienic na pięciu roślinach lub na 10 m2. Oprócz tego, od początku lipca mamy już mocne porażenie przez chwościka buraka.

Zagrożenie: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści
Zalecenie ADAMA:Spyrale 475 EC 1 l/ha

Blog Paragraph Image

Ziemniaki

Ziemniaki są w obecnych warunkach bardzo podatne na infekcje chorób: w kolejności alternarioza oraz zaraza ziemniaka, w tym szczególnie na zarazę łodygową.

Oprócz tego mamy wysyp larw stonki ziemniaczanej i nie zapominamy o zwalczaniu mszyc będących wektorami chorób wirusowych.

Zagrożenie: alternarioza, zaraza ziemniaka
Zalecenie ADAMA:Quantum MZ 690 WG 2kg/ha, Banjo Forte 400 SC 0,8 l/ha

Kukurydza

W całym kraju mamy oprócz poczwarki wszystkie stadia rozwojowe omacnicy prosowianki, od imago, jaj i bardzo żernej gąsienicy.

Na koniec bardzo ważna informacja, o dużym porażeniu ziarna zbóż, szczególnie przez fusariozę kłosa. Ten rok może być rekordowy co do prażenia / występowania szkodliwych mikotoksyn w zebranym ziarnie.

Blog Paragraph ImageWcześniejsze komunikaty polowe ->