Przejdź do treści
Rzepak

Ochrona rzepaku ozimego już od momentu wysiewu

Kalif 480 EC, Metazanex 500 SC
Rzepak

Ceny rzepaku oferowane w bieżącym sezonie znacząco wpływają na atrakcyjność i opłacalność tej uprawy. Obecna sytuacja może skłaniać rolników do zwiększenia areału jesienią 2021. O zysku decyduje wysokość i jakość plonu, a o ten musimy zadbać już od jesieni stosując właściwe nawożenie i ochronę przed szeroko pojętymi agrofagami.

Podstawą jest ochrona herbicydowa, zarówno przed chwastami dwuliściennymi jak i jednoliściennymi. Zakłada się, że wystąpienie 20 sztuk chwastów dwuliściennych /m2 stanowi próg ekonomicznej szkodliwości, a w przypadku chwastów jednoliściennych jest to 10-15% pokrycia gleby. Zabiegów herbicydowych nie należy odkładać do wiosny. Należy mieć świadomość, że skuteczność zabiegu wiosennego na chwasty, które wzeszły jesienią może być niewystarczająca z powodu mniejszej wrażliwości chwastów w wyższych fazach rozwojowych. Ponadto miniony sezon wiosenny pokazał, że nie zawsze mamy możliwość wjazdu w pole w momencie, gdy wymagają tego fazy rozwojowe rośliny uprawnej, a przede wszystkim chwastów. Dlatego zalecamy ochronę rzepaku już jesienią.

Blisko 70 % zabiegów herbicydowych jest wykonywanych w terminie przedwschodowym, z czego większość oparta jest na 2 substancjach czynnych: chlomazonie i metazachlorze. Zaletami wykonania zabiegu tuż po siewie są: niski koszt na hektar, możliwość zwalczenia większego spektrum chwastów oraz możliwość reakcji i wykonanie ewentualnych poprawek w terminie powschodowym.

Blog Paragraph Image

Jeżeli warunki umożliwiają wykonanie zabiegu przedwschodowego, polecamy zastosowanie produktu Kalif 480 EC (chlomazon), który wykazuje w 100% działanie doglebowe. Kalif 480 EC jest doskonałym partnerem do mieszanin zbiornikowych z produktami zawierającymi metazachlor. Środek należy stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, najpóźniej do 3 dni, na starannie uprawioną glebę. Po wystąpieniu silnych opadów deszczu i niskich temperatur rośliny rzepaku mogą reagować na chlomazon przemijającym bieleniem liści, jednak bez wpływu na plon.

Kolejnym zaleceniem ADAMA jest jeden z naszych flagowych produktów - Metazanex 500 SC oparty na metazachlorze, substancji czynnej będącej podstawą jesiennej ochrony herbicydowej rzepaku. Herbicyd ten wykazuje pełną selektywność w stosunku do rośliny uprawnej. W przypadku zastosowania powschodowego należy pamiętać, aby zabieg wykonać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, która nie powinna przekraczać pierwszej pary liści właściwych.

Blog Paragraph Image

Metazanex 500 SC pobierany jest w więkoszości (70% działania doglebowego) przez korzenie wschodzących chwastów niszcząc je tuż przed wschodami lub tuż po ich wschodach, gdy pobierany jest przez liścienie i pierwszą parę liści właściwych (30% działania nalistnego). Szczególnie wrażliwe na działanie produktu są jasnoty, gwiazdnica pospolita, rumian polny, tasznik pospolity.

Blog Paragraph Image

Zastosowane jesienią herbicydy warunkują możliwość upraw następczych w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji. Metazachlor rozkłada się w glebie znacznie szybciej niż inne substancje czynne nie stwarzając zagrożenia dla upraw uprawianych następczo. Dodatkową zaletą Metazanex 500 SC jest dostępność w opakowaniach 1 l, 5 l oraz 20 l, przez co idealnie wpisuje się w technologie stosowane na mniejszych i większych areałach.