Przejdź do treści
adiuwant

ADIGOR® 440 EC

ADIGOR 440 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metylowany olej rzepakowy (kwasy tłuszczowe, C14-18 i C16-18-nienasycone); związek z grupy metyloestrów – 440 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne:
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne (<1% naftalenu)

Adiuwant – środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony wyłącznie do łącznego stosowania z herbicydami o działaniu nalistnym, w celu lepszego pokrycia liści przez preparat. 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE

Adiuwant Adigor 440 EC powoduje:

  • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego,
  • poprawę równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny,
  • zwiększenie skuteczności działania środka chwastobójczego.

Zalecana dawka: 1.0 – 1.5 l/ha.

 

UWAGA:

Zachować wszelkie uwagi i przeciwwskazania zawarte w etykiecie / instrukcji stosowania środka ochrony roślin, z którym produkt ma być stosowany. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Adiuwant Adigor 440 EC nie będąc środkiem ochrony roślin, nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.