Przejdź do treści
fungicyd

Mertop® 80 WDG

Mertop 80_ WDG 1kg

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

 

JABŁOŃ

Parch jabłoni

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

GRUSZA

Parch gruszy

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

WIŚNIA

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

UWAGA:

W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

TRUSKAWKA

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia

Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste

 

JABŁOŃ PŁONKA, NIESZPUŁKA, PIGWA POSPOLITA, PIGWOWIEC 

Parch

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

GRUSZA AZJATYCKA

Parch gruszy

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Czereśnia

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

UWAGA:

W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

jabłoń, grusza, nieszpułka, pigwa pospolita, pigwowiec, jabłoń płonka, grusza azjatycka – 28 dni

wiśnia, czereśnia – 21 dni

truskawka – 14 dni

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin