Przejdź do treści
fungicyd

PIOLI®

Pioli

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 62,5 g/l (6,33 %)

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

 

PSZENICA OZIMA

Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania). 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

 

JĘCZMIEŃ JARY

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

 

PSZENŻYTO OZIME

Rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

 

ŻYTO OZIME

Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). 

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni 

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Środek zawiera substancję czynną fluksapyroksad zaliczaną jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7). 

W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m in.: 

– stosowanie środka głównie zapobiegawczo, wyłącznie zgodnie z etykietą, 

– stosowanie środka łącznie z innym środkiem grzybobójczym zalecanym do zwalczania tych samych chorób i zawierającym substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie działania, 

– stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje z grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) maksymalnie dwukrotnie w sezonie. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni 

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin