Przejdź do treści
fungicyd

Vorona® 500 SC

Vorona 500 SC

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ: 

  • folpet 500 g/l 

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny (SC) o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna folpet należy do grupy M4.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

1. PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

Septorioza paskowana pszenicy.

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

2. JĘCZMI OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

Rynchosporioza zbóż

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA. (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Pszenica – 42 dni.

Jęczmień – 42 dni.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROSLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

Septorioza paskowana pszenicy.

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

Rynchosporioza zbóż.

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna/ zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

pszenica – 42 dni.

jęczmień – 42 dni.