Przejdź do treści
fungicyd

ANDROS® 750 EC

Andros 750 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l (80,04%)

Andros 750 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime 

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Jęczmień ozimy 

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby 

od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary – 42 dni.