Przejdź do treści
fungicyd

BANJO® 500 SC

Banjo 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g/l (39,2%)

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, buraka ćwikłowego, cebuli, cebuli szalotki, czosnku oraz roślin ozdobnych. 

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluazynam zaliczana jest do grupy 29. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

 

Ziemniak 

Alternarioza 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: 

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). 

Liczba zabiegów: 1-3. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Zaraza ziemniaka (nać i bulwy). 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). 

Liczba zabiegów: 3-5. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5. 

Środek może być także stosowany w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Dauphin 45 WG: 

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC w dawce 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH 31 -69) 

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: 

- na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, 

- na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. 

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Banjo 500 SC w mieszaninie ze środkiem Dauphin 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7 – 10 dni. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. 

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha 

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Marchew, seler korzeniowy 

Alternarioza naci marchwi 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni. 

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. 

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

Pietruszka korzeniowa 

Alternarioza naci pietruszki 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni. 

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. 

Zalecana ilość wody: 700 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

Buraki ćwikłowe 

Alternarioza buraka (liście) 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19 – 36). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

Cebula, cebula szalotka, czosnek 

Zgnilizna szyjki cebuli 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. 

Termin stosowania: 

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od wyraźnie widocznego 5 i więcej liści, do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się (BBCH 15 – 48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

Rośliny ozdobne (uprawa w polu i pod osłonami) 

Fytoftoroza, zgorzel siewek i sadzonek, mączniak rzekomy 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 l/100 l wody 

Termin stosowania: 

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy BBCH 15 do fazy BBCH 48. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni. 

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni. 

Cebula, cebula szalotka, czosnek – 28 dni. 

Rośliny ozdobne – nie wymagany.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.