Przejdź do treści
fungicyd

Banjo® 500 SC

Banjo 500 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g/l

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, buraka ćwikłowego, cebuli, cebuli szalotki, czosnku oraz roślin ozdobnych. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluazynam zaliczana jest do grupy 29.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZIEMNIAK

alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 1-3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 3-5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Środek może być także stosowany w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Dauphin 45 WG:

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC w dawce 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH 31 -69)

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,

- na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Banjo 500 SC w mieszaninie ze środkiem Dauphin 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7 – 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

MARCHEW, SELER KORZENIOWY

alternarioza naci marchwi

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PIETRUSZKA KORZENIOWA

alternarioza naci pietruszki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

BURAKI ĆWIKŁOWE

alternarioza buraka (liście)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19 – 36).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

CEBULA, CEBULA SZALOTKA, CZOSNEK

zgnilizna szyjki cebuli

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od wyraźnie  widocznego 5 i więcej liści, do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się (BBCH 15 – 48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ROŚLINY OZDOBNE (UPRAWA W POLU I POD OSŁONAMI)

fytoftoroza, zgorzel siewek i sadzonek, mączniak rzekomy 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy BBCH 15 do fazy BBCH 48.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

–  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,

–  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): 

ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni

cebula, cebula szalotka, czosnek – 28 dni

rośliny ozdobne – nie wymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.