Przejdź do treści
fungicyd

Banjo® 500 SC

Banjo 500 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK
alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 1-3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

Liczba zabiegów: 3-5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-wych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

MARCHEW, SELER KORZENIOWY
alternarioza naci marchwi

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PIETRUSZKA KORZENIOWA
alternarioza naci pietruszki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

BURAKI ĆWIKŁOWE
alternarioza buraka (liście)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19-36).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni.