Przejdź do treści
fungicyd

Dauphin® 45 WG

Dauphin 45 WG

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 450 g/kg

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Stosowanie

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zaraza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha

Środek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem o działaniu powierzchniowym Folpan 80 WG lub Banjo 500 SC w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla tych środków:

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Folpan 80 WG w dawce 2,0 kg/ha
lub
Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC w dawce 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH31 -69)
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Dauphin 45 WG w mieszaninie ze środkiem Folpan 80 WG lub Banjo 500SC,następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
- wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Ziemniak – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy