Przejdź do treści
fungicyd

DAUPHIN® 45 WG

Dauphin 45 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 450g/kg(45%)

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Ziemniak

Zaraza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha

Środek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem o działaniu powierzchniowym Folpan80 WG lub Banjo 500 SC w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla tych środków: 

Dauphin 45 WG  w dawce 0,22 kg/ha + Folpan 80 WG w dawce 2,0 kg/ha 

lub

Dauphin 45 WG  w dawce 0,22 kg/ha + Banjo 500SC w dawce 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia(BBCH31 -69)

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,

- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Dauphin 45 WG w mieszaninie ze środkiem Folpan 80 WG lub Banjo 500 SC, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7dni.

Zalecana ilość wody: 200-600l/ha

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancję czynną cymoksanil (wg klasyfikacji FRAC grupa 27).Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne o tym samym mechanizmie działania może przyczynić się do wyselekcjonowania w populacji sprawcy choroby form odpornych i w konsekwencji do obniżenia skuteczności zabiegów. Z tego też względu w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się: 

− włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania.

− wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych do wykonania w sezonie zabiegów,

− stosowanie środka Dauphin 45 WG w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Banjo 500 SC nie częściej niż w trzech kolejnych zaplanowanych po sobie zabiegach. Kolejny zabieg należy wykonać 

środkiem lub mieszaniną środków, w których skład nie wchodzi substancja czynna fluazynam, ani żadna  inna substancja czynna z grupy 29 wg klasyfikacji FRAC. Następny zabieg można już wykonać środkiem Dauphin 45 WG w  mieszaninie ze środkiem Banjo 500 SC.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

ziemniak–14dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Nie wymagany