Przejdź do treści
fungicyd

Dauphin® 45 WG

Dauphin 45 WG

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 450 g/kg

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha

Środek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem o działaniu powierzchniowym Folpan 80 WG lub Banjo 500 SC w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla tych środków:

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Folpan 80 WG w dawce 2,0 kg/ha lub

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC w dawce 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH 31 -69)

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,

- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na

odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Dauphin 45 WG w mieszaninie ze środkiem Folpan 80 WG lub Banjo 500 SC, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek zawiera substancję czynną cymoksanil (wg klasyfikacji FRAC grupa 27).Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne o tym samym mechanizmie działania może przyczynić się do wyselekcjonowania w populacji sprawcy choroby form odpornych i w konsekwencji do obniżenia skuteczności zabiegów. Z tego też względu w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

- włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania.

- wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych do wykonania w sezonie zabiegów,

- stosowanie środka Dauphin 45 WG w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Banjo 500 SC nie częściej niż w trzech kolejnych zaplanowanych po sobie zabiegach. Kolejny zabieg należy wykonać środkiem lub mieszaniną środków, w których skład nie wchodzi substancja czynna fluazynam, ani żadna inna substancja czynna z grupy 29 wg klasyfikacji FRAC. Następny zabieg można już wykonać środkiem Dauphin 45 WG w mieszaninie ze środkiem Banjo 500 SC.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): ziemniak – 14 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie wymagany

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: nie wymagany