Przejdź do treści
fungicyd

Folpan® 80 WG

Folpan 80 WG

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Folpet (substancja z grupy ftalimidów) - 800 g/kg

FOLPAN 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK
alternarioza

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek Folpan 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Folpan 80 WG hamuje rozwój alternariozy w ziemniakach.

zaraza ziemniaka

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek Folpan 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Folpan 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym: 3.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Ziemniak - 23 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.