Przejdź do treści
fungicyd

Folpan® 80 WG

Folpan 80 WG

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • folpet (substancja z grupy ftalimidów) - 800 g/kg

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK

alternarioza

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek Folpan 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Folpan 80 WG hamuje rozwój alternariozy w ziemniakach.

zaraza ziemniaka

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środek Folpan 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Folpan 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym: 3

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): ziemniak - 23 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: nie dotyczy