Przejdź do treści
fungicyd

FOLPAN® 80 WG

Folpan 80 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • folpet (substancja z grupy ftalimidów) - 800 g/kg (80 %)

FOLPAN 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK

alternarioza

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek

Folpan 80 WG stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Folpan 80 WG hamuje rozwój alternariozy w ziemniakach.

zaraza ziemniaka

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek Folpan 80 WG stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka

międzyrzędzi. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Folpan 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

Środek może być także stosowany w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Dauphin 45 WG:

Dauphin 45 WG w dawce 0,22 kg/ha + Folpan 80 WG w dawce 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy

kwitnienia (BBCH 31 -69)

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,

- na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie

na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem

Folpan 80 WG w mieszaninie ze środkiem Dauphin 45 WG, następne zabiegi wykonywać

w miarę potrzeby co 7 – 10 dni.

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci

ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 w przypadku zastosowania

środka pojedynczo lub 4 w przypadku zastosowania w mieszaninie

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz na rośliny nie będące obiektem działania, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ziemniak - 23 dni.