Przejdź do treści
fungicyd

LEANDER® 750 EC

Leander 750 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l (80,04%)

Środek grzybobójczy, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime 

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Jęczmień ozimy 

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49). 

Liczba zabiegów: 2 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Preparat można stosować również w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC

 

Pszenica ozima 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza 

paskowana liści, septorioza plew 

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31 – 59). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści 

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 – 51). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Jęczmień ozimy 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia 

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia 

 

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha 

 

Termin stosowania: 

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

 

Żyto ozime 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści 

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Leander 750 EC 0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia (BBCH 31 – 59). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 2 (w tym w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC – maksymalnie 1

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary – 42 dni

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Nie dotyczy.