Przejdź do treści
fungicyd

MERPAN® 80 WDG

Merpan 80 WDG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

 

JABŁOŃ

Parch jabłoni 

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

GRUSZ 

Parch gruszy 

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

WIŚNIA

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych. 

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni. 

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

UWAGA:

W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

TRUSKAWKA

Szara pleśń 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. 

Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste. 

 

JABŁOŃ PŁONKA, NIESZPUŁKA, PIGWA POSPOLITA, PIGWOWIEC

Parch 

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. 

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

GRUSZA AZJATYCKA

Parch gruszy 

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 750 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

CZEREŚNIA

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych. 

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69). 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

UWAGA:

W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

jabłoń, grusza, nieszpułka, pigwa pospolita, pigwowiec, jabłoń płonka, grusza azjatycka – 28 dni. 

wiśnia, czereśnia – 21 dni. 

truskawka – 14 dni.