Przejdź do treści
fungicyd

Merpan® 80 WDG

Merpan 80 WDG

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

JABŁOŃ
Parch jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

GRUSZA
Parch gruszy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

WIŚNIA
Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

TRUSKAWKA
Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste.

JABŁOŃ PŁONKA, NIESZPUŁKA, PIGWA POSPOLITA, PIGWOWIEC
Parch

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

GRUSZA AZJATYCKA
Parch gruszy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CZEREŚNIA
Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Jabłoń, grusza, nieszpułka, pigwa pospolita, pigwowiec, jabłoń płonka, grusza azjatycka – 28 dni.
Wiśnia, czereśnia – 21 dni.
Truskawka – 14 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.