Przejdź do treści
fungicyd

Phoenix® 500 SC

Phoenix 500 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • folpet - 500 g/l

Phoenix 500 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Septorioza paskowana pszenicy.

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY
Rynchosporioza zbóż

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Pszenica – 42 dni.
Jęczmień – 42 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROSLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.