Przejdź do treści
fungicyd

Phoenix® 500 SC

Phoenix 500 SC

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • folpet - 500 g/l

Środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TEMINY I DAWKI

1. PSZENICA OZIMA I JARA 

Septorioza paskowana pszenicy.

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2

Odstęp pomiędzy zabiegami -– 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

2. JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY

Rynchosporioza zbóż

Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2

Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA. (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

pszenica – 42 dni

jęczmień – 42 dni

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROSLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: nie dotyczy