Przejdź do treści
fungicyd

Poleposition® 300 EC

Poleposition 300 EC

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 300 g/l

FUNGICYD w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy SBI-DMI).

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Liczba zabiegów: 2

fuzarioza kłosów 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61- 69).

Liczba zabiegów:

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

ŻYTO OZIME

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania)

 Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,33-0,65 l/ha 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Liczba zabiegów: 2

fuzarioza kłosów 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

JĘCZMIEŃ JARY

plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61). 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

RZEPAK OZIMY 

sucha zgnilizna kapustnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w następujących terminach:

zabieg jesienią: od fazy 6 liści do fazy 9 liści rzepaku (BBCH 16-19),

zabieg wiosną: od momentu ruszenia wegetacji do fazy żółtego pąka (pierwsze płatki kwiatowe są widoczne) (BBCH 59).

Liczba zabiegów: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną)

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną lub 2 zabiegi wiosną)

Odstęp między zabiegami wiosennymi: co najmniej 21 dni

Odstęp między zabiegiem jesienią i zabiegami wiosną: co najmniej 86 dni

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

RZEPAK JARY

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,5 l/ha

Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy 6 liści rzepaku do końca fazy kwitnienia (BBCH 16-69). W przypadku zwalczania czerni krzyżowych i / lub zgnilizny twardzikowej środek stosować od początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Odstęp między zabiegami: 14 - 21 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Zabieg środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.

2. Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in.:

  • stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
  • niestosowanie środka w dawkach innych niż jest zalecana,
  • włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne lub w mieszaninie zbiornikowej).

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Zboża ozime i jare – 35 dni, 

Rzepak ozimy, rzepak jary – 56 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.