Przejdź do treści
fungicyd

SPYRALE® 475 EC

Spyrale 475 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l (37,8%), 
  • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,1%). 

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: 

solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od stadium początkowego zakrywania międzyrzędzi przez liście (10% powierzchni gleby) do stadium, gdy korzeń osiąga wymaganą do zbioru wielkość (BBCH 31-49). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni. 

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna - inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor reduktazy i izomerazy (SBI, grupa FRAC 5) i substancję czynną difenokonazol – inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). Wielokrotne stosowanie środka lub innych środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. Z tego względu, aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacji sprawcy choroby zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Burak cukrowy – 28 dni

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Dla zwierząt – 28 dni