Przejdź do treści
fungicyd

Spyrale® 475 EC

Spyrale 475 EC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l
  • Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY
chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od stadium początkowego zakrywania międzyrzędzi przez liście (10% powierzchni gleby) do stadium, gdy korzeń osiąga wymaganą do zbioru wielkość (BBCH 31-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin, dla zwierząt – 28 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): burak cukrowy - 28 dni.