Przejdź do treści
fungicyd

Zakeo® 250 SC

Zakeo 250 SC

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Substancja czynna azoksystrobina należy do FRAC grupa 11.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętem montowanym na sadzarce.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

Rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PSZENŻYTO OZIME

Septorioza plew, rdza brunatna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŻYTO OZIME

Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

RZEPAK OZIMY

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ZIEMNIAK

Rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania: środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00), używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.

Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Alternarioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

CEBULA, CZOSNEK, SZALOTKA

Mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

FASOLA SZPARAGOWA

Antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

GROCH UPRAWIANY NA ZIELONE NASIONA

Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA (DO DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA), KALAFIOR

Czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

MARCHEW

Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

SAŁATA (UPRAWA W GRUNCIE)

Mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

POMIDOR (UPRAWA W GRUNCIE)

Alternarioza pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

POR

rdza pora, alternarioza pora.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych)

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

SELER KORZENIOWY

septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PAPRYKA (UPRAWA POD OSŁONAMI – SZKLARNIE)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody)

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 40-150 l/1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

SAŁATA (UPRAWA POD OSŁONAMI)

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody)

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 30-120 l/ 1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

CHMIEL

mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 1000-4000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

CEBULA, CZOSNEK, SZALOTKA

rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium allii-cepa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

FASOLA SZPARAGOWA

rdza fasoli

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA (DO DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA), KALAFIOR

bielik krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

POMIDOR (UPRAWA W GRUNCIE)

mączniak prawdziwy pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

POR

fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium allii-cepa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 ( z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

SAŁATA (UPRAWA W GRUNCIE I POD OSŁONAMI)

rizoktonioza

uprawa w gruncie: maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

uprawa pod osłonami: maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1%

(80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana dawka cieczy użytkowej:

uprawa w gruncie: 300-1200 l/ha

uprawa pod osłonami: 30-120 l/ 1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ROŚLINY ZIELARSKIE (UPRAWA W GRUNCIE I POD OSŁONAMI)

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

uprawa w gruncie: maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

uprawa pod osłonami: maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana dawka cieczy użytkowej:

uprawa w gruncie: 300-1200 l/ha,

uprawa pod osłonami: 30-120 l/ 1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

FASOLA WIELKOKWIATOWA, GROCH ZIELONY CUKROWA

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

BÓB

askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od momentu wysunięcia się z liści pierwszych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

CIECIERZYCA POSPOLITA, GROCH ZWYCZAJNY SIEWNY, SOCZEWICA JADALNA, SOJA UPRAWIANE NA SUCHE NASIONA

antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PLANTACJE NASIENNE BOBIKU, CIECIERZYCY POSPOLITEJ, GROCHU ZWYCZAJNEGO PASTEWNEGO, GROCHU ZWYCZAJNEGO SIEWNEGO, LĘDŹWIANU SIEWNEGO, ŁUBINU, SOCZEWICA JADALNEJ, SOI, WYKI, ESPARCETY SIEWNEJ, KOMONICY, KONICZYNY, LUCERNY, NOSTRZYKU, SERADELI

antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

PLANTACJE NASIENNE TRAW, TRAWY OZDOBNE

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistości i rdze liści, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.

2. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.

3. Aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacjach sprawców chorób zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

5. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, inhibitory oddychania na poziomie komórkowym, wg FRAC grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

- stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie),

- nie stosować środka w dawkach niższych niż są zalecane na etykiecie,

- nie przekraczać maksymalnej zalecanej na etykiecie maksymalnej liczby zabiegów,

-  stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub stosować środek w mieszanie ze środkami zawierającymi substancje czynne z takich grup (zwłaszcza w ochronie zbóż),

- traktować stosowanie środków grzybobójczych tylko jako jeden z elementów przyjętego programu ochrony, opracowanego zgodnie z integrowanymi metodami ochrony poszczególnych gatunków roślin.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

zboża, ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona - 35 dni

rzepak ozimy, por - 21 dni

chmiel - 28 dni

cebula, czosnek, szalotka, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, groch uprawiany na zielone nasiona, bób, seler korzeniowy, marchew, sałata, rośliny zielarskie - 14 dni

ziemniak, fasola szparagowa, fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy - 7 dni

papryka, pomidor - 3 dni

plantacje nasienne bobiku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewicy jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli, plantacje traw, trawy ozdobne - nie wymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.