Przejdź do treści
fungicyd

Zakeo® 250 SC

Zakeo 250 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Substancja czynna azoksystrobina należy do FRAC grupa 11.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętem montowanym na sadzarce.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PSZENŻYTO OZIME
septorioza plew, rdza brunatna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO OZIME
rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

RZEPAK OZIMY
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ZIEMNIAK
rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania:
środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00), używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

alternarioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85).

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

CEBULA, CZOSNEK, SZALOTKA
mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

FASOLA SZPARAGOWA
antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72).

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

GROCH NA ZIELONE NASIONA
askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA (DO DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA), KALAFIOR
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

MARCHEW
alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

SAŁATA (W UPRAWIE POLOWEJ)
mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49).

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

POMIDOR (W UPRAWIE POLOWEJ)
zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

UWAGA:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

POR
rdza pora, alternarioza pora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych).
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

SELER KORZENIOWY
septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

PAPRYKA (W UPRAWIE POD OSŁONAMI – SZKLARNIE)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89).

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 40-150 l/1000 m2.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

SAŁATA (W UPRAWIE POD OSŁONAMI)
szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 30-120 l/ 1000 m2.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

CHMIEL
Mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55).

Zalecana ilość wody: 1000-4000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

CEBULA, CZOSNEK, SZALOTKA
czerń (Cladosporium), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (Sclerotium)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

FASOLA SZPARAGOWA
rdza fasoli

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej opisu).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA (DO DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA), KALAFIOR
bielik krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

POMIDOR (W UPRAWIE POLOWEJ)
mączniak prawdziwy pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części opisu).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

POR
czerń (Cladosporium), fytoftoroza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części opisu).
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

SAŁATA (W UPRAWIE POLOWEJ I POD OSŁONAMI)
rizoktonioza

- uprawy polowe: maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
- uprawy pod osłonami: maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody)
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:
środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Zalecana dawka cieczy użytkowej:
- uprawy polowe: 300-1200 l/ha
- uprawy pod osłonami: 30-120 l/ 1000 m2
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.
2. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
3. Aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacjach sprawców chorób zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, inhibitory oddychania na poziomie komórkowym, wg FRAC grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie),
- nie stosować środka w dawkach niższych niż są zalecane na etykiecie,
- nie przekraczać maksymalnej zalecanej na etykiecie maksymalnej liczby zabiegów,
- stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub stosować środek w mieszanie ze środkami zawierającymi substancje czynne z takich grup (zwłaszcza w ochronie zbóż),
- traktować stosowanie środków grzybobójczych tylko jako jeden z elementów przyjętego programu ochrony, opracowanego zgodnie z integrowanymi metodami ochrony poszczególnych gatunków roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Zboża – 35 dni,
rzepak ozimy – 21 dni,
por – 21 dni,
cebula, czosnek, szalotka – 14 dni,
kapusta głowiasta, kapusta pekińska – 14 dni,
kalafior – 14 dni,
groch na zielone nasiona – 14 dni,
seler korzeniowy – 14 dni,
sałata – 14 dni,
marchew – 14 dni,
chmiel – 28 dni,
ziemniak – 7 dni,
fasola szparagowa – 7 dni,
papryka – 3 dni,
pomidor – 3 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.