Przejdź do treści
herbicyd

LUMER® 50 WG

Lumer 50 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • TRIBENURON METYLOWY (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)

Herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach o działaniu systemicznym do stosowania nalistnego

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Lumer 50 WG jest środkiem głównie pobieranym przez liście, częściowo przez korzenie chwastów. 

 

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych: 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rumianek pospolity, starzec zwyczajny. 

Chwasty średnio odporne: dymnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest ptasi. 

 

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych: 

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (na środek w dawce 30 g/ha), maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa (na środek w dawce 20 g/ha), komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 30 g/ha). 

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 30 g/ha), rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 20 g/ha), rdest ptasi. 

Chwasty odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 20 g/ha).

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha 

 

JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 - 30 g/ha 

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. liścia do końca fazy strzelania w źdźbło zboża, tzn. gdy liść flagowy jest całkowicie rozwinięty, widoczny jest języczek liściowy tego liścia (faza liścia flagowego) (BBCH 12-39): 

- w zbożach ozimych: wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy liścia flagowego zboża, 

- w zbożach jarych: od fazy 2. liścia do fazy liścia flagowego zboża. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. 

2. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. 

3. Środka nie stosować: 

− na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie, 

− łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie, 

− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych, 

- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. 

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

5. Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w formie chlorozy, zahamowania wzrostu), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż. 

6. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tej grupy należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.