Przejdź do treści
herbicyd

NIKITA® PLUS pak

Kukurydza w dobrych rękach!
Synergia trzech substancji aktywnych, wspartych adiuwantem, w niezawodnej ochronie kukurydzy.

NIKITA PLUS pak

NIKITA PLUS pak (Nikita 562,5 WG + Adigor 440 EC) – razem to działa

Nikita 562,5 WG

to powschodowy herbicyd w formie granulatu, do stosowania w dawce 0,4 kg/ha razem z adjuwantem Insert.

Zawiera 3 substancje aktywne:

Dikambę – z grupy syntetycznych auksyn, która zakłóca podział komórek chwastów dwuliściennych. Prowadzi to do zahamowania wzrostu, karłowacenia roślin, wywołuje nekrozy oraz zasychanie chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się w ciągu 1-2 tygodni po aplikacji. W warunkach chłodów widoczne symptomy wystąpią z pewnym opóźnieniem. 

Substancja pobierana jest przez części nadziemne oraz korzenie chwastów i transportowana wiązkami przewodzącymi do tkanek merystematycznych gdzie jest odkładana.

Mezotrion – z grupy pochodnych trójketonów. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów, co skutkuje zanikiem chlorofilu i bieleniem roślin. W konsekwencji następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju prowadzące do zamierania chwastów.

Działa głównie na chwasty dwuliścienne i niektóre jednoroczne jednoliścienne.

Mezotrion jest szybko pobierany przez liście, pędy i w mniejszy stopniu korzenie chwastów. Za pomocą wiązek przewodzących rozchodzi się po całej roślinie. Obumieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach po zastosowaniu.

Nikosulfuron – należy do grupy sulfonylomoczników. Zwalcza zarówno gatunki chwastów jednoliściennych jak i dwuliściennych.

Pierwsze efekty działania pojawiają się, zależnie od fazy chwastów, ich tempa wzrostu oraz warunków atmosferycznych, po 4-6 dniach od zabiegu. Całkowite zamieranie następuje po około 4 tygodniach po aplikacji.

Adigor 440 EC

Adiuwant – środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do łącznego stosowania z herbicydami o działaniu nalistnym. Zawiera metylowany olej rzepakowy.

 

Nikita 562,5 WG
  • wysoka skuteczność wynikająca z zawartości 3 substancji aktywnych o różnym sposobie działania,
  • odmienne działanie przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów,
  • młode rośliny kukurydzy mogą się lepiej rozwijać dzięki wczesnej eliminacji chwastów,
  • produkt bezpieczny dla kukurydzy,
  • można stosować łącznie z innymi herbicydami, aby rozszerzyć spektrum zwalczanych chwastów.