Przejdź do treści
herbicyd

Aminopielik D Maxx® 430 EC

Aminopielik D Maxx 430 EC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • 2,4-D 2-EHE w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) – 567 g/l (co odpowiada 376 g/l [35,84%] 2,4-D w formie kwasu)
  • dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l 

HERBICYD selektywny o działaniu układowym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4-D i substancja czynna dikamba zaliczane są do grupy O.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancje czynne 2,4-D i dikamba zaliczane do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powodują zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek wnika do rośliny poprzez liście i korzenie.

Pierwsze efekty działania środka są widoczne najpierw na najmłodszych częściach rośliny i są to deformacje liści, które mogą pojawić się zaledwie po kilku godzinach od aplikacji środka. Natomiast całkowite zamieranie rośliny następuje po 7-14 dniach od zastosowania środka.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: mak polny, niezapominajka polna.

Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0-1,5 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż, tj. pod koniec fazy krzewienia (BBCH 28-29).

Termin stosowania: środek stosować na wiosnę od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Strategia zarządzania odpornością

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju chwastów odpornych herbicyd Aminopielik D Maxx 430 EC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

- stosuj rotacje i/lub mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennych mechanizmach działania,

- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

- informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

- w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC,

- po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,

- na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez choroby lub szkodniki,

- w czasie nadmiernej suszy,

- nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem,

- w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.