Przejdź do treści
herbicyd

Aurelit® 70 WG

Aurelit 70 WG

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) - 700 g/kg 

Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty.

Chwasty średniowrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ZIEMNIAK

Środek stosować:

a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Liczba zabiegów: 1

b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

1. Środek Aurelit 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.

2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dnI przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.

3. Środka Aurelit 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.

4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawów chorób wirusowych.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wrażliwości odmian ziemniaka na Aurelit 70 WG lub obniżonej skuteczności herbicydu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

Środek stosować:

a) przed sadzeniem pomidora

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Liczba zabiegów: 1

b) po sadzeniu pomidora w fazie 4 – 6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

1. Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych, wczesnych oraz średniowczesnych (uprawianych z rozsady) środek Aurelit 70 WG stosować tylko w terminie przed sadzeniem pomidora.

2. Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek Aurelit 70 WG lub w przypadku obniżonej skuteczności herbicydu wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Aurelit 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środka nie stosować:

- na glebach zbrylonych i przesuszonych,

- na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych,

- w temperaturze powyżej 25˚C.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): 

pomidor:

dla ludzi – 1 dzień,

ziemniak:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

ziemniak – 42 dni,

pomidor – 30 dni.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

w ciągu 90 dni od zastosowania środka można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę

po upływie 90 dni od zastosowania środka – wszystkie rośliny uprawne