Cayman Pro® 440 SC

Cayman Pro 440 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

 • pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l,
 • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczony do rozcieńczania wodą, stosowany na jesieni po wschodach pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego w celu zwalczania miotły zbożowej, wiechliny rocznej oraz chwastów dwuliściennych.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Cayman Pro 440 SC pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tj. w okresie kiełkowania lub krótko po wschodach, najpóźniej do fazy trzech liści właściwych chwastu. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe: rumianowate.

Chwasty średnio odporne: chwasty głęboko korzeniące się, owies głuchy, perz właściwy, wyczyniec polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż (BBCH 10-13).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA!
Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud, glebę.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zbiorze zbóż, w których stosowano Cayman Pro 440 SC można uprawiać wszystkie rośliny. Przed siewem buraków cukrowych należy wykonać głęboką orkę.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której jesienią zastosowano środek Cayman Pro 440 SC można uprawiać:

 • wszystkie rośliny po wykonaniu głębokiej orki,
 • jęczmień jary, pszenicę jarą, rzepak jary, ziemniaki, bób i groch po wykonaniu płytkiej uprawy gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Strategia zarządzania odpornością.
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek Cayman Pro 440 SC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
  • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw itp.,
  • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
  • stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
  • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
  • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  • informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia dla środka ochrony roślin.
 2. Środka nie stosować:
  • na rośliny mokre, w warunkach wysokiej temperatury lub suszy,
  • w okresie spodziewanych przymrozków,
  • na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych w skutek mrozu,
  • w ilości wody większej niż 400 l/ha.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Substancja czynna

Pendimetalina + diflufenikan