Przejdź do treści
herbicyd

Domino® 700 SC

Domino 700 SC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Zastosowanie środka

DZIAŁANIE NA CHWASTY

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.
Chwasty średnioodporne: rdest plamisty.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi.

Wielkość dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
Zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Domino 700 SC.

Pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów.
Maksymalna/ zalecana dawka: 2,0 l/ha.

Drugi zabieg: w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
Maksymalna/zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Trzeci zabieg: w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego).
Maksymalna/zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabiegi nalistne środkiem Domino 700 SC.
Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Drugi zabieg: w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty.
Maksymalna/zalecana dawka:
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Trzeci zabieg: w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczania wtórnego).
Maksymalna/zalecana dawka: Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub
Domino 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

BURAK ĆWIKŁOWY

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:
Domino 700 SC można stosować łącznie z adiuwentem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Domino 700 SC 3,0 – 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Domino 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
Pierwszy zabieg: po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego.
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.

Drugi zabieg: w 7-14 dni po pierwszym zabiegu.
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem). Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
Stosując Domino 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów ( zgodnie z etykietą stosowania).
Środek Domino 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Domino 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
w terminie przedwschodowym:
- w okresie długotrwałej suszy,
w terminie powschodowym:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25o°C.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
W przypadku prawy buraka ćwikłowego:
- przy zastosowaniu jednorazowym dawki 3-4 l/ha - na obszar potraktowany środkiem nie wchodzić przez 24 godziny,
- przy zastosowaniu w dawce dzielonej – nie dotyczy.
W przypadku pozostałych zastosowań środka:
-nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
- zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez 60 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania roślin, lub w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić następstwo roślin.