Przejdź do treści
herbicyd

DOMINO® 700 SC

Domino 700 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metamitron - (związek z grupy triazynonów) -700 g/l (58,3%).

Domino 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa. 

Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna. 

Chwast średnio odporne: rdest plamisty.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

BURAK CUKROWY

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. 

Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów). 

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach. 

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu: 

zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Domino 700 S.C. 

pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów 

Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha, 

drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu: 

Maksymalna / zalecana dawka: 

Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha 

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego) 

Maksymalna / zalecana dawka: 

Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabiegi nalistne środkiem Domino 700 SC 

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni: 

pierwszy zabieg: 

Maksymalna / zalecana dawka: 

Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha 

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty 

Maksymalna / zalecana dawka: 

Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha 

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego) 

Maksymalna / zalecana dawka: 

Domino 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 1/ha 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

BURAK ĆWIKŁOWY

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 I/ha. 

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:

Domino 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego: 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania; 

Domino 700 SC 3,0 - 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha. 

Domino 700 S.C. można stosować także w dawce dzielonej: 

pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego 

Zalecana dawka: 2,0 l/ha 

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu 

Zalecana dawka: 2,0 l/ha 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi: 

Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. 

Stosując Domino 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania). 

Środek Domino 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10ºC wolniej działa. 

Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Domino 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. 

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. 

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować: 

w terminie przedwschodowym: 

− w okresie długotrwałej suszy, 

w terminie powschodowym: 

− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki, 

− na rośliny mokre, 

− w okresie spodziewanych przymrozków. 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25ºC.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania roślin, lub w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Należy uwzględnić następstwo roślin.