Przejdź do treści
herbicyd

Goltix Titan® 565 SC

Goltix Titan 565 SC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • metamitron – związek z grupy triazynonów - 525 g/l
  • chinomerak – związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych - 40 g/l

GOLTIX TITAN 565 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowanym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metamitron została zaklasyfikowana do grupy C1, a substancja czynna chinomerak została zaklasyfikowana do grupy O.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

GOLTIX TITAN 565 SC zawiera dwie substancje czynne metamitron oraz chinomerak. Połączenie tych dwóch substancji czynnych dzięki różnym ich mechanizmom działania zapewnia szerokie spektrum chwastobójcze oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji skuteczności zwalczania chwastów występujących w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego, przy równoczesnym zachowaniu przez buraki bardzo wysokiej tolerancji na te substancje czynne. Środek Goltix Titan 565 SC pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i przez liście chwastów. Działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2 liścia oraz w warunkach wysokiej wilgotności gleby.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi.
Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szczyr roczny.

STOSOWANIE ŚRODKA

BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

Termin stosowania:
środek stosować wiosną, po wschodach od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 9 liści właściwych buraka (BBCH 10-19).

pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

trzeci zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

UWAGI:
1. W przypadku intensywnego nasłonecznienia i przy temperaturze dziennej powyżej 25°C środek należy stosować w miarę możliwości we wczesnych godzinach rannych lub w późnych godzinach wieczornych. W przypadku niekorzystnych czynników hamujących wzrost roślin, jak mróz lub skrajne wahania temperatur, tolerancja środka przez buraki może być tymczasowo ograniczona.
2. Wysoką skuteczność zwalczania chwastów zapewnia równomierne rozprowadzenie środka na chwastach oraz odpowiednia wilgotność gleby.
3. Na tym samym polu łączna dawka substancji czynnej chinomerak, nie może przekroczyć całkowitej dawki 250 g na hektar / na rok, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tą samą substancję czynną.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

GOLTIX TITAN 565 SC rozkłada się w czasie okresu wegetacyjnego, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, bez ograniczeń można uprawiać tylko buraki. Po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać ziemniaki i kukurydzę. Po wykonaniu głębokiej orki, minimum dwa miesiące po ostatnim zabiegu można wysiewać życice i koniczynę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych,
− w ilości wody większej niż 400 l/ha,
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
24 godziny - nie wchodzić
24 - 48 godzin - nosić rękawice ochronne, odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie w trakcie wykonywania prac polowych

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Okres karencji zawiera się w czasie jaki upływa między zastosowaniem środka a zbiorem.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.