Przejdź do treści
herbicyd

Kalif® 480 EC

Kalif 480 EC

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.

Chwasty odporne: fiołek polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha

Środek stosować bezpośrednio p o siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

RZEPAK JARY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej d o 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm) i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego: 

– na jesieni po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime szczególnie wysiewane w późniejszych terminach; 

– na wiosnę po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń. 

W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon. 

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek pojedynczo lub w mieszaninie z innymi herbicydami.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: na teren potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):  nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: nie dotyczy