Legato® 500 SC

LEGATO 500 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fi ołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły zbożowej) w pszenicy ozimej.

Substancja czynna

Diflufenikan