Przejdź do treści
herbicyd

LEGATO PRO® 425 SC

Legato Pro 425 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l (2,2%) 
  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l (35,7%)

Legato Pro 425 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Legato Pro 425 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). 

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. 

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. 

Legato Pro 425 SC zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących. 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna. 

Chwasty odporne: mak polny.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZBOŻA OZIME 

Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha. 

Termin stosowania: 

środek stosować od fazy 3 liści zbóż do czasu zakończenia ich jesiennej wegetacji. 

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średnio- lub drobnokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA 

STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). 

2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia. 

4. W celu zmniejszenia ryzyka wykształcenia odporności chwastów jednoliściennych (np. miotła zbożowa, wyczyniec polny) na chlorotoluron, do zabiegów wiosennych nie należy używać herbicydów z grupy pochodnych mocznika. 

5. Środka nie stosować:

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, 

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę. 

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Legato Pro 425 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. 

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na stanowisku, na którym jesienią zastosowano Legato Pro 425 SC, wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. 

Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie należy uprawiać buraka cukrowego.

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.