Przejdź do treści
herbicyd

Leopard Extra® 05 EC

Leopard Extra 05 EC

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem liści, nekrozami wokół merystemów, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i co jest widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2- 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4 - 6 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, wyczyniec polny, życica trwała

Chwasty średniowrażliwe: trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna

Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne

Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:

– chwastnica jednostronna - 0,75-1,5 l/ha (środek w dawce 0,75 l/ha stosować od fazy 2 liści do fazy krzewienia chwastu, w dawce 1,0 l/ha w fazie krzewienia, w dawce 1,5 l/ha po zakończeniu fazy krzewienia),

– samosiewy zbóż - 0,75-1,5 l/ha (0,75-1,0 l/ha zabieg jesienny; 1,0-1,5 l/ha zabieg wiosenny),

– owies głuchy, palusznik krwawy, włośnice, życica trwała - 1,0- 3,0 l/ha,

– miotła zbożowa - 1,0-2,0 l/ha (zabieg wiosenny),

– wyczyniec polny - 2,0-3,0 l/ha,

– perz właściwy - 2,0-3,0 l/ha (gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3,0 l/ha lub 2,0 l/ha ze środkiem wspomagającym.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BURAK CUKROWY

Termin stosowania: Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika można stosować nie wcześniej niż 2 dni po zastosowaniu środka ze względu na wykluczające się działanie.

2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).

 

ZIEMNIAK

Termin stosowania: Środek zastosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (od początku fazy rozwoju pierwszych liści ziemniaka, ale przed początkiem zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-30)).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -3,0 l/ha

W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego i chwastnicy jednostronnej w dawkach: Leopard Extra 05 EC 2,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

RZEPAK OZIMY

Termin stosowania: Środek zastosować:

jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej cztery liście (BBCH 14-15) lub

wiosną nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych(BBCH 21).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania samosiewów zbóż, miotły zbożowej i perzu właściwego oraz do zwalczania tylko samosiewów zbóż łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC w następujących dawkach:

Leopard Extra05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha,

Leopard Extra05 EC 0,75-1,0 l/ha + Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

FASOLA, GROCH W STRĄKACH

Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 3. liścia właściwego lub 4. liścia właściwego rośliny uprawnej (BBCH 13-14). Zaleca się wykonanie od 1 do 2 zabiegów w okresie 15 dni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

MARCHEW, PIETRUSZKA KORZENIOWA

Termin stosowania: Środek zastosować po wschodach, od fazy 2. liścia właściwego do fazy 4. liścia właściwego marchwi i pietruszki korzeniowej (BBCH 12-14).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia.

 

CEBULA

Termin stosowania: Środek zastosować w od fazy wyraźnie widocznego 2. liścia do fazy wyraźnie widocznego (>3 cm) 4. liścia cebuli (BBCH 12-14).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA)

Termin stosowania: Środek zastosować w fazie od pięciu do dziewięciu liści rośliny uprawnej (BBCH 15-19).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

BURAK ĆWIKŁOWY, BURAK PASTEWNY

Termin stosowania: Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

UWAGI:

1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika można stosować nie wcześniej niż 2 dni po zastosowaniu środka Leopard Extra 05 EC ze względu na wykluczające się działanie.

2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).

 

SELER KORZENIOWY, CHRZAN POSPOLITY, TOPINAMBUR, PASTERNAK, RZODKIEW CZARNA, RZODKIEW JAPOŃSKA (DAIKON), RZODKIEWKA, SALSEFIA, RZEPA BIAŁA, RZEPA CZARNA, BRUKIEW (KARPIEL)

Termin stosowania: Środek zastosować po wschodach, od fazy 2. liścia właściwego do fazy 4. liścia właściwego (BBCH 12-14).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

BÓB, BOBIK, PELUSZKA, ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, LUCERNA, LUCERNA SIEWNA, LUCERNA SIERPOWATA, LUCERNA NERKOWATA, KONICZYNA, KONICZYNA CZERWONA, KONICZYNA BIAŁA, KONICZYNA KRWISTOCZERWONA (INKARNATKA), ESPARCETA SIEWNA, WYKA, SERADELA, SOCZEWICA, SOJA, NOSTRZYK BIAŁY, NOSTRZYK ŻÓŁTY, LĘDŹWIAN SIEWNY

Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 3. liścia właściwego lub 4. liścia właściwego rośliny uprawnej (BBCH 13-14).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

RZEPAK JARY, LEN ZWYCZAJNY, MAK LEKARSKI, LNIANKA SIEWNA, SŁONECZNIK, GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA

Termin stosowania: Środek zastosować wiosną nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 21).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra 05 EC można stosować

łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania samosiewów zbóż, miotły zbożowej i perzu właściwego oraz do zwalczania tylko samosiewów zbóż łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC w następujących dawkach:

Leopard Extra 05 EC 2,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha,

Leopard Extra 05 EC 0,75-1,0 l/ha + Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

SZALOTKA, CZOSNEK

Termin stosowania: Środek zastosować w od fazy wyraźnie widocznego 2. liścia do fazy wyraźnie widocznego (>3 cm) 4. liścia (BBCH 12-14).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

KALAFIOR, BROKUŁ

Termin stosowania: Środek zastosować w fazie od pięciu do dziewięciu liści rośliny uprawnej (BBCH 15-19).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym po upływie 2 tygodni od zastosowania środka można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka. Zalecane jest wykonanie głębokiej orki przedsiewnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.

2. Opady występujące w okresie 12 godzin od zabiegu mogą ograniczyć skuteczność środka.

3. Środek może spowodować objawy fitotoksyczności na ziemniaku. Mają one charakter przejściowy i nie wpływają na plonowanie.

4. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

5. Środka nie stosować:

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża).

– bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.

– gdy temperatura powietrza przekracza 27ºC.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególną ostrożność zachować, gdy sąsiadującymi plantacjami są zboża lub inne rośliny jednoliścienne)

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

burak cukrowy, rzepak ozimy, burak ćwikłowy, burak pastewny, rzepak jary, len zwyczajny, mak lekarski, lnianka siewna, słonecznik, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska - 100 dni;

 

ziemniak, cebula, marchew, pietruszka korzeniowa, kapusta głowiasta (biała, czerwona), seler korzeniowy, chrzan pospolity, topinambur, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska (daikon), rzodkiewka, salsefia, rzepa biała, rzepa czarna, salsefia, brukiew (karpiel), szalotka, czosnek, kalafior, brokuł - 30 dni;

 

fasola, groch w strąkach, bób, bobik, peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, lucerna, lucerna siewna, lucerna sierpowata, lucerna nerkowata, koniczyna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, wyka, seradela, soczewica, soja, nostrzyk biały, nostrzyk żółty, lędźwian siewny – 40 dni.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): rośliny przeznaczone na pasze - 49 dni.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

zboża i inne rośliny jednoliścienne - 6 tygodni;

rośliny dwuliścienne - 2 tygodnie

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.