Przejdź do treści
herbicyd

MARKER® 360 SL

Marker 360 SL

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • glifosat – związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego – w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/L (30,93%).

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancję czynną glifosat będącą inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych. W roślinie powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin. 

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. 

Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od wykonania zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna. 

Dawka 5,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna. 

Dawka 6,25 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna. 

Chwasty średniowrażliwe: ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek ochrony roślin przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych przystosowanych do opryskiwania pod koronami drzew. 

Uwaga: 

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. 

UWAGA: 

Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

 

JABŁOŃ

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-6,25 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGA: 

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. 

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

1. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego 

chwastów na inne stanowiska, 

– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

2. Środka nie stosować: – przed wschodami chwastów, 

– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, 

– na rośliny mokre, 

– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), 

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej. 

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na powierzchni gdzie stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin