Przejdź do treści
herbicyd

METAZANEX® 500 SC

Metazanex 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

Herbicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalafiorze.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żółtica drobnokwiatowa. 

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne. 

Chwasty odporne: ostrożeń polny.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

RZEPAK OZIMY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni). 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

 

RZEPAK JARY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo, wiosną BBCH 00 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

 

KAUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KALAFIOR

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metazanex 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. 

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm - począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek ochrony roślin Metazanex 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha. 

Uwagi: 

1. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku. 

2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

4. Środka nie stosować: 

− w okresie wschodów rzepaku,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne. 

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Nie dotyczy

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Nie dotyczy