Przejdź do treści
herbicyd

MISTRAL® 70 WG

Mistral 70 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) - 700 g/kg (70 %)

Mistral 70 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty. 

Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

ZIEMNIAK

Środek stosować: 

a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

UWAGI: 

1. Środek Mistral 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital. 

2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka. 

3. Środka Mistral 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec. 

4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawów chorób wirusowych. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wrażliwości odmian ziemniaka na Mistral 70 WG lub obniżonej skuteczności herbicydu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin. 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik 

 

Pomidor uprawiany w gruncie 

Środek stosować: 

a) przed sadzeniem pomidora 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) po sadzeniu pomidora w fazie 4 – 6 liści właściwych. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

UWAGI: 

1. Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych, wczesnych oraz średniowczesnych (uprawianych z rozsady) środek Mistral 70 WG stosować tylko w terminie przed sadzeniem pomidora. 

2. Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek Mistral 70 WG lub w przypadku obniżonej skuteczności herbicydu wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Mistral 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować: 

− na glebach zbrylonych i przesuszonych. 

− na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych, 

− w temperaturze powyżej 25ºC. 

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych. 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

Pomidor: 

dla ludzi – 1 dzień, 

 

Ziemniak: 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Ziemniak - 42 dni, 

pomidor – 30 dni. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

W ciągu 90 dni od zastosowania środka można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę. 

Po upływie 90 dni od zastosowania środka – wszystkie rośliny uprawne.