Przejdź do treści
herbicyd

PENDIGAN STRONG® 400 SC

Pendigan Strong 400 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (36,0%)

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina należy do grupy K1.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancję czynną, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. 

Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. 

Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

 

Kukurydza

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity 

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki 

Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne 

 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity. 

Chwasty: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty. 

 

Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia, brukiew jadalna (syn. karpiel), rzepa, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska

Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne. 

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki 

Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne 

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski. 

Chwasty średnioodporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa. 

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

KUKURYDZA

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13). 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13). 

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

MARCHEW

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00- 07). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

ZIEMNIAK

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR

Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w upraw ach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. 

 

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

Termin stosowania: środek stosować: 

w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub 

w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

CZOSNEK 

Termin stosowania: 

w dawce 2,5 – 4,0 l/ha – bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub 

w dawce 2,5 – 3,5 l/ha – po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11- 12). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

BROKUŁ

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

SORGO ZWISŁE, PROSO ZWYCZAJNE 

Termin stosowania: 

doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub 

po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

SŁONECZNIK ZWYCZAJNY

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09). 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

PLANTACJE NASIENNE TRAW

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13). 

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13). 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

PIETRUSZKA KORZENIOWA, PASTERNAK 

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00- 07). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

SALSEFIA, BRUKIEW JADALNA (SYN. KARPIEL), RZEPA

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00- 07). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

KALAREPA, KAPUSTABRUKSELKA, KAPUSTA WŁOSKA

Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. 

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., 

– używać kwalifikowanego materiału siewnego, 

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, 

– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

2. Środka nie stosować:

– na rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy, 

– w okresie spodziewanych przymrozków, 

– na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych, 

– w ilości wody większej niż 400 l/ha.

 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin uprawnych, w których zastosowano środek w ramach tradycyjnego płodozmianu można uprawiać wszystkie rośliny. Niemniej, w przypadku uprawy roślin szerokolistnych i rzepaku ozimego możliwe są wystąpienia przebarwień na liściach. 

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, salsefii, brukwi jadalnej, rzepy, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kalafiora, brokuła, kalarepy, kapusty brukselskiej, kapusty włoskiej, cebuli uprawianej z siewu, cebuli szalotki, czosnku traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), można uprawiać kukurydzę i słoneczniki. Kukurydza powinna być siana na głębokość 5 cm bez wcześniejszego przygotowania gleby. 

Rośliny zbożowe oraz trawy jako rośliny następcze siać najwcześniej cztery miesiące po zastosowaniu środka. 

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji zbóż traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wiosną pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę, ziemniaki, bobik, groch, koniczynę czerwoną, lucernę, soję i słonecznik jako rośliny następcze. 

Jesienią należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość co najmniej 20 cm.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie wymaga

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin